Muslimska sjalar skyddas – ibland

2013-10-16 23:00 Elisabet Örnerborg  

Reinhold Fahlbeck, professor emeritus, har gått igenom lagtexter och de rättsfall som finns.<br>– Bara om den muslimska sjalen ses som mycket nära förknippad med religionen är den skyddad, säger han.

Religionsfriheten skyddas i grundlagen och av Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Kränkningar av religionsfriheten avgörs ytterst av Europadomstolen.

Först gäller det att avgöra om den muslimska sjalen är en sådan religiös manifestation som omfattas av skyddet för religion som det är uttryckt i Europakonventionens artikel 9. Det beror på om bärandet av muslimsk sjal är mycket nära förknippad med religionen eller bara inspirerad av religionen. Det har Europadomstolen ännu inte uttalat sig om.

– Men det sägs inget i koranen om sjal. Det innebär att en stor del av muslimska kvinnor inte använder sjal.

Reinhold Fahlbeck påpekar att bruket av sjal också varierar över tid utan att islam har ändrats under den tiden. Om sjalen inte är mycket nära förknippad med religionen omfattas den inte av konventionens skydd för religion och därmed inte heller av svensk lag, som diskrimineringslagen.

Men om sjalen ska uppfattas som en del av religionsfriheten kan den som förbjudits bära sjal när hon, som i fallet på föregående uppslag, skulle provjobba kunna betraktas som kränkt. Hon skulle kunna betraktas som direkt diskriminerad, men bara om en annan person, man eller kvinna, som har huvudbonad får jobbet. Får den andra personen med huvudbonad inte jobbet heller så är kvinnan med sjalen inte direkt diskriminerad.

Det kan också handla om indirekt diskriminering att inte anställa en kvinna med muslimsk sjal. Indirekt diskriminering är när den tilltänkta arbetsgivaren använder sig av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som verkar neutralt men som kan komma att missgynna personer med viss religion eller annan trosuppfattning. Men arbetsgivaren kan ha ett berättigat syfte för att använda sådana bestämmelser, kriterium eller förfaringssätt. Reinhold Fahlbeck räknar upp flera sådana:

  • Det skulle kunna vara att arbetsgivaren vill att arbetstagarna ska ha en enhetlig klädsel
  • Det skulle kunna vara att arbetsgivaren befarar negativa reaktioner från kunder
  • Det skulle kunna vara att arbetsgivaren vill ha en politiskt och religiöst neutral verksamhet
  • Det skulle kunna vara att arbetsgivaren vill behandla kvinnor och män lika
  • Det skulle kunna vara att arbetsgivaren vill undvika konflikter på grund av religiös klädsel.

Någon svensk rättspraxis finns inte. Reinhold Fahlbeck har i sin bok ”Bed och arbete. Om religionsfrihet i arbetsliv och skola” gått igenom de lagtexter och de rättsfall som finns. Det finns dock ett exempel på en dansk dom från 2005 som är intressant för oss, menar han. Danska Höjesteret kom fram till att förbudet att bära muslimsk sjal för anställda med direkt kundkontakt inte bröt mot indirekt diskriminering enligt den danska diskrimineringslagen.

– Jag menar att det resonemang som förs av den danska Höjesteret är tillämpligt även enligt svensk rätt, säger han.

Europeisk praxis bindande för Sverige

Först kommer Europakonventionen om mänskliga rättigheter, sedan de svenska grundlagarna (Regeringsformen skyddar trosfriheten och Yttrandefrihetsgrundlagen skyddar yttranden som har med religion att göra) och därefter kommer diskrimineringslagen.

Europakonventionen styr alltså diskrimineringslagen. Praxis i Europadomstolen rörande Europakonventionen är bindande för Sverige och styrande för hur diskrimineringslagen ska tillämpas.

Tidigare fall i Arbetsdomstolen

För dig som är prenumerant! Läs mer om Arbetsdomstolens resonemang i flera avgöranden gällande huvuddukar, slöjor och turbaner: Tidigare fall i Arbetsdomstolen

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen