Postdoktor har inte rätt till tillsvidareanställning

2021-09-29 13:44 Erik Sinander  
EU-domstolen. Foto: Peter Hoelstad/TT

EU-DOM. Det är förenligt med EU-rätten att ha särskilda regler som tillåter att postdoc-tjänster på universitet inte automatiskt omvandlas till tillsvidareanställningar.

EU-domstolens dom handlade om en forskare på ett universitet i Rom. I hela världen är det vanligt att nydisputerade forskare erbjuds en tidsbegränsad forskningstjänst på universitet. En sådan anställning brukar kallas för ”postdoc”.

I Italien har postdoc-anställningar undantagits från regeln som automatiskt omvandlar tidsbegränsade anställningar till visstidsanställningar efter tre år. I stället kan en postdoc-forskare erbjudas ytterligare två års visstidsanställning efter en treårig postdoc utan att ha rätt till tillsvidareanställning.

Trots det tydliga undantaget, begärde en forskare vid Roma Tre-universitetet att hans postdoc-anställning skulle omvandlas till en visstidsanställning. Som grund för sin begäran anförde han bland annat att det inte fanns objektiva skäl att särbehandla forskare.

Den italienska domstolen som prövade saken beslutade att fråga EU-domstolen om de italienska specialreglerna för universitetsforskare var förenliga med EU-rätten.

EU-domstolen konstaterade inledningsvis i sin dom att artikel 5 i visstidsdirektivet som syftar till att beivra missbruk av visstidsanställningar kräver att medlemsstaterna antingen inför objektiva grunder för förnyelse av visstidsanställningar, att det införs en tidsgräns för hur länge någon kan vara visstidsanställd eller att antalet gånger som visstidsanställningar kan staplas regleras.

Vad gäller den italienska regleringen av postdoc-anställningar konstaterade EU-domstolen att det inte enbart fastställdes en maximal löptid för hur länge sådana kan pågå utan även en begränsning som bara gör det möjligt att förnya avtalet en gång. Eftersom den italienska lagen genomfört två av de alternativa åtgärder som direktivet föreskriver att medlemsstaterna ska genomföra är undantaget för postdoc förenligt med visstidsdirektivet.

EU-domstolen konstaterade avslutningsvis i sin dom att visstidsanställning kan vara en motiverad anställningsform för nydisputerade forskare eftersom det är avsett att vara det första steget i en akademikers karriär.

Om målet

DOM: ECLI:EU:C:2021:438, 3 juni, 2021.

MÅL: C-326/19.

PARTER: EB mot Università degli Studi ”Roma Tre” m.fl.

SAKEN: Visstidsarbete.

SAMMANSÄTTNING: 3 domare

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer