Psykiskt handikapp ger inget skydd

2012-05-18 07:49 Elisabet Örnerborg  

De som har fått diagnoser som Aspergers syndrom eller adhd behandlas som alla andra vid uppsägningar. – Anställningsskyddet är varken starkare eller svagare för dem, säger professor Kent Källström.

Det görs ingen särskild bedömning av en person som har en diag­nos, menar Kent Källström.

– Arbetsgivaren kan inte säga upp en person på grund av en diagnos, vare sig det är asperger eller diabetes. Det går inte. Men det är samma regler som gäller för den med diagnos som för vem som helst.

Anställningsskyddslagen säger att det ska finnas saklig grund för en uppsägning på grund av personliga skäl. Klarar personen inte att sköta sitt jobb, måste arbetsgivaren försöka omplacera honom eller henne. Finns det inget annat arbete att omplacera till är det saklig grund för uppsägning. Likaså om personen ifråga inte kan utföra något som helst arbete av betydelse.

– Det kommer helt an på kompetensen, säger Kent Källström.

Är det fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist finns dock ett undantag i turordningsreglerna för dem som har ett funktionshinder (paragraf 23 i anställningsskyddslagen). Men det undantaget gäller bara arbetstagare som på grund av sin nedsatta arbetsförmåga fått särskild sysselsättning hos arbetsgivaren. I det fallet ska den personen få företräde till fortsatt arbete förutsatt att det inte leder till allvarliga problem för arbetsgivaren.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer