Rätt till semester efter uppsägning

2022-02-23 18:59 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Geoff Pugh/REX

EU-dom. En privat arbetsgivare kan inte förlita sig på den österrikiska semesterlagen när den är oförenlig med arbetstidsdirektivet eftersom det skyddas av EU-stadgan.

Domen rör en arbetstagare som sagt upp sig själv utan giltig grund.

Arbetstagaren WD hade arbetat för företaget Jobmedium i Österrike i knappt fyra månader när han sade upp sig i förtid på ett olovligt sätt. Under sin anställningstid hade han tjänat ihop till sju och en tredjedels semesterdagar. Han hade utnyttjat fyra av de semesterdagarna under sin anställning. I samband med att hans anställning upphörde begärde han att få ut ersättning för de tre och en tredjedels semesterdagar som han inte hade utnyttjat.

Arbetsgivaren vägrade att göra det med hänvisning till den österrikiska semesterlagen. WD var av den uppfattningen att den österrikiska semesterlagen inte var förenlig med EU-rätten. Han väckte därför talan mot arbetsgivaren i domstol. Saken gick hela vägen till Österrikes högsta domstol som beslutade att fråga EU-domstolen om arbetstidsdirektivets regler ska få företräde framför österrikisk rätt med stöd av EU-stadgan.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att en arbetstagare som har tjänat in semester under en referensperiod ska ha rätt till sin semester. Den slutsatsen är oberoende av att arbetstagaren själv har sagt upp sig på ett olovligt sätt. Mot den bakgrunden kom EU-domstolen fram till att österrikisk rätt är i strid med rätten till semester enligt arbetstidsdirektivet. Avslutningsvis konstaterade EU-domstolen att den nämnda rättigheten skyddas av artikel 31 i stadgan och att EU-rätten därför måste ges företräde framför österrikisk rätt.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer