Arbetsdomstolen

Hamnarbetarförbundets avtal prövas i AD

Erik Helgeson, ingår i förhandlingsdelegationen för Hamnarbetarförbundet. Foto: TT-Bild
Erik Helgeson, ingår i förhandlingsdelegationen för Hamnarbetarförbundet. Foto: TT-Bild

I dag, torsdag, är det muntlig förberedelse i Arbetsdomstolen inför prövningen av vad Hamnarbetarförbundets avtal med Sveriges Hamnar egentligen betyder.

Publicerad

– Det här är pilotfallet. Det var den första förhandlingen som vi nekades efter att vi tecknat kollektivavtal, säger Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson, i förhandlingsdelegationen, på tåget från Göteborg till Stockholm.

Hamnarbetarförbundet stämde i somras APM Terminals för brott mot det kollektivavtal förbundet nyligen tecknat. APM Terminals stämdes också för brott mot medbestämmandelagen (mål A 89/19) och krävs på 300 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet för detta. För brott mot förtroendemannalagen och mot arbetsmiljölagen (mål A 90/19) krävs bolaget på 50 000 kronor i allmänt skadestånd till huvudskyddsombudet och lika mycket till förbundet.

Företaget hade ändrat scheman och arbetssätt för cirka 75 procent av personalen, utan att ha informerat eller förhandlat med Hamnarbetarförbundet i förväg. Inte heller hade någon riskanalys gjorts.

Förbundet anser att schemaändringarna fått omfattande konsekvenser för dess medlemmar i form av helt nya arbetstider, i många fall ökad genomsnittlig arbetstid per vecka och ökat inslag av nattarbete.

– Det är en centralparagraf i vårt hamn- och stuveriavtal att förhandlingar ska göras med lokala fackföreningar. Arbetsgivarnas linje efter att vi tecknat avtal är att de inte behöver följa avtalet, säger Erik Helgeson.

Om ni inte hade tecknat något kollektivavtal, hur hade det varit då?

– Då hade vi haft fortsatt konflikt.

Vad innebär det att ni nu har ett eget kollektivavtal med arbetsgivarna?

– Det är en annan verktygslåda. Om arbetsgivaren skulle få rätt och inte följa avtalet som de ingått då har det ett sämre värde. För oss är det ett jätteviktigt principmål.

Erik Helgeson betonar att Hamnarbetarförbundet har tecknat ett självständigt kollektivavtal med Sveriges Hamnar. Skulle arbetsgivaren få rätt att strunta i avtalet och hänvisa till att det bara är det först tecknade avtalet som gäller är det allvarligt för den svenska modellen, menar han. Han uttrycker sig så här i ett mejl från tåget:

”Det har stor påverkan på den svenska modellens legitimitet om arbetsgivare fritt kan välja att binda den fackförening arbetstagarna själva valt vid fredsplikt genom kollektivavtal, men sedan i praktiken strunta i dem med hänvisning till att man har ett tidigare avtal med en central eller lokal minoritetsorganisation.”

På torsdag förmiddag är Erik Helgeson på plats i AD tillsammans med Peter Annerback, ordföranden för Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. Ombud för förbundet är advokat Anders Karlsson på advokatfirman Axelsson & Karlsson.

– Vi hoppas att det blir huvudförhandling innan sommaren. Många tvister om det här är under uppsegling. Det är jobbigt för alla parter innan vi får klarhet i det här, säger Erik Helgeson.