AD: Tolkcentral diskriminerade inte döv sökande

2020-01-23 11:12 Elisabet Örnerborg  

Unionen menade att en medlem blivit diskriminerad när tolkcentralen i en platsannons krävde att sökande skulle kunna alla telefontekniker, även taltelefon. Medlemmen skulle ha kunnat utföra arbetet efter anpassningar, hävdade förbundet. Men Arbetsdomstolen håller inte med.

Unionen stämde Stockholms läns sjukvårdsområde för brott mot diskrimineringslagen. En döv man sökte en utannonserad anställning vid Tolkcentralen som lyder under Stockholms läns landsting och Stockholms läns sjukvårdsområde. I annonsen ställdes ett krav på att sökanden ska behärska samtliga telefontekniker, det vill säga också taltelefon vilket försvårar för döva sökande.

Förbundet ansåg att mannen utan svårigheter hade kunnat utföra arbetet om arbetsgivaren vidtagit skäliga anpassningsåtgärder. Han skulle också ha varit en tillgång eftersom Tolkcentralen också servar döva personer, menade Unionen.


Om en arbetsgivare nekar någon anställning därför att personen har en funktionsnedsättning är det diskriminering under förutsättning att arbetsgivaren hade kunnat eliminera eller reducera verkningarna av funktionsnedsättningen. Men arbetsgivaren behöver bara vidta sådana åtgärder för tillgänglighet som är skäliga, skriver Arbetsdomstolen.

 

Läs mer: ”Jag var för dyr för Södertörns högskola”

I det här fallet visade det sig att det kom ett stort antal tolkbeställningar per taltelefon varje dag till Tolkcentralen. De som ville ha akuta tolktjänster var hänvisade att göra beställningen via taltelefonen. Taltelefonuppgiften var en tung arbetsuppgift eftersom receptionisterna kunde få tala med personer som var upprörda. Dessutom var receptionen underbemannad vid den här tiden. Detta tillsammans med kraven på vissa öppettider, innebar att det förekom ensamarbete i samband med lunch och stängning.

Med hänsyn till allt detta bedömer Arbetsdomstolen att Tolkcentralen behövde anställa någon som kunde ta emot beställningar även via taltelefon. Domstolen anser att det inte fanns några skäliga åtgärder för tillgänglighet som landstinget hade kunnat vidta. Landstinget har inte diskriminerat den döva sökanden genom bristande tillgänglighet.

 

Läs mer: Hur mycket får en anpassningsåtgärd kosta?

Landstinget har inte heller indirekt diskriminerat honom. Att den sökande skulle behärska taltelefoni var lämpligt och nödvändigt för att uppnå det berättigade syftet att ta emot tolkbeställningar och bistå med tolkuppdrag.

Arbetsdomstolen avslår Unionens talan. Unionen ska betala Stockholms läns landstings rättegångskostnader, 201 000 kronor.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna