Facket: Det fanns en avstegskultur före Maria Ågren

2018-09-03 15:54 Mikael Kindbom  

I kampen för Transportstyrelsens förra generaldirektör Maria Ågren åberopar nu Sveriges Ingenjörer de avsteg som rikspolischefen Dan Eliasson gjorde från säkerhetsregler. Och i yttrandet till Arbetsdomstolen framkommer att Maria Ågren levt på a-kassa sedan hon avskedades för ett år sedan.

Att dåvarande Rikspolischefen kunde göra avsteg från säkerhetsskyddsförordningen tyder på att staten accepterade en avstegskultur. Det säger Sveriges Ingenjörer.

Staten har förelagt Sveriges Ingenjörer att förtydliga och svara på en mängd frågor. En central fråga är hur besluten om att göra avsteg från kravet på säkerhetsprövning gått till när IT-driften lades ut på IBM.

Sveriges Ingenjörer hävdar bland annat att Maria Ågren i kontakterna med de IT-ansvariga på Transportstyrelsen uppfattade de fyra avsteg som det handlar om här som ”tillåtna tidsbegränsade dispenser”. Det beskrivs hur Transportstyrelsen informerades och gav sitt godkännande till avstegen i augusti 2015.

Läs mer: Första gången en generaldirektör avskedas

Vad gäller eventuell information till regeringen uppges att Maria Ågren, efter att ha informerats av Säkerhetspolisen om allvaret i hanteringen, höll statssekreteraren Erik Bromander informerad. I februari 2016 informerade Maria Ågren själv både sin styrelse och Näringsdepartementet om avstegen, om Säkerhetspolisens rekommendationer och om hennes beslut att fortsätta outsourcingen med säkerhetshöjande åtgärder. Hon möttes då varken av kritik eller ifrågasättanden.

Sveriges Ingenjörer passar också på att hänvisa till de avslöjanden som Sveriges Radio gjort om dåvarande rikspolischefen Dan Eliassons beslut om avsteg på sin myndighet avseende åtkomst till Polismyndighetens lönesystem. Detta ledde inte till några arbetsrättsliga åtgärder mot Eliasson.

Förbundet menar därmed att ”Denna avstegskultur har även accepterats av regeringen”. Och inom Transportstyrelsen fanns en egen ”utpräglad avstegskultur” som startade redan innan Maria Ågren tillträdde i mars 2015. Sveriges Ingenjörer hänvisar till att dokumenten som myndigheten använder för att göra avsteg är formellt uppställda ”och ger därför intrycket av det finns ett lagligt utrymme att göra avsteg”.

Läs mer: Statens chefer trygga i nio år

Sveriges Ingenjörer påpekar vidare att staten inte vidtog några åtgärder när man fick kännedom om att Maria Ågren godkänt ett strafföreläggande avseende brott mot rikets säkerhet. Det var först när media tog upp saken som frågan om avskedande initierades. Vid det laget hade hon påbörjat en tjänst som generaldirektör på Regeringskansliet vilket förbundet menar visar att staten hade fortsatt förtroende för henne i åtminstone den befattningen.

På en fråga från staten om Maria Ågrens inkomster efter avskedandet avslöjar nu Sveriges Ingenjörer att den tidigare generaldirektören gått från en månadslön på 115 000 kronor till ungefär en tiondel av den inkomsten. Hon har nämligen alltsedan avskedandet för ett år sedan uppburit arbetslöshetsersättning.  

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna