Fastighetsskötare förlorade mångårig kamp

2018-09-12 12:52 Mikael Kindbom  
”När jag anmälde sextrakasserierna till chefen fick jag höra att jag måste tåla lite skoj”, säger Rebecca Launy. Foto: Sanna Percivall

AD. Fastighetsskötaren Rebecca Launy förlorade i dag i Arbetsdomstolen. Hon anses sakna arbetsförmåga och Växjöbostäder hade ingen skyldighet att omplacera henne.

Rebecca Launy anställdes som fastighetsskötare på Växjöbostäder 1996.  Enligt Fastighetsanställdas Förbund utsattes hon för sexuella trakasserier av de manliga kollegerna vilket hon sedan 1999 tagit upp med arbetsgivaren utan resultat.

Rebecca Launy har berättat i Lag & Avtal om de psykosociala arbetsmiljöproblemen på den mansdominerande arbetsplatsen. Ett exempel på det är när arbetskamraterna vid ett tillfälle lade en löspenis på hennes plats i lunchrummet.

Men hennes klagomål nonchalerades hela tiden av arbetsledningen.

I stället började Rebecca Launy själv ses som ett problem. 2002 omplacerades hon till ett trädgårdsprojekt som skulle utföras utöver hennes arbete som fastighetsskötare. Projektet gick ut på att göra om hela yttre miljön i ett slitet bostadsområde vilket tog på hennes krafter.

Hon sökte och fick en annan tjänst i bolaget där hon också blev stressad av hög arbetsbelastning. Från och med år 2005 har hon varit sjukskriven i olika perioder och sedan juli 2009 har hennes arbetsförmåga bedömts som helt nedsatt.  Hon har haft många kontakter med vården.

Den 1 oktober 2014 sades hon upp av personliga skäl.

Läs mer: ”Skolboksexempel på arbetsgivare som inte uppfyller skyldigheter”

Förbundet anser att det vid tidpunkten uppsägningen inte var medicinskt klarlagt att Rebecca Launys arbetsförmåga var stadigvarande nedsatt i så väsentlig mån att hon inte kunde utföra arbete av någon betydelse för bolaget. Bolaget har dessutom inte genomfört en omplaceringsutredning som uppfyller kraven i anställningsskyddslagen.

Bolaget anser att kvinnans arbetsförmåga har varit stadigvarande nedsatt i sådan grad att hon inte kunde utföra något arbete av betydelse för bolaget.  Och bolaget har utrett möjligheter till omplacering i den utsträckning detta varit skäligt att kräva.

Arbetsdomstolen konstaterar i sin dom på onsdagen att Rebecca Launy har deltagit i rehabiliteringsåtgärder men 2011 bedömde läkare att hon inte orkade med fler åtgärder och att hon behövde ett par års lugn och ro. Enligt Arbetsdomstolen skulle därför inte fler insatser från arbetsgivaren göra att hon kan återvända till jobbet som fastighetsskötare på heltid.

Och eftersom läkare har gjort bedömningen att hon inte har någon arbetsförmåga för något jobb över huvud taget och att rehabilitering inte är aktuellt anser Arbetsdomstolen att bolaget inte har brustit i sina skyldigheter att möjliggöra henne att återgå i arbete. Och det har inte funnits förutsättningar för omplacering.

Uppsägningen har därför varit sakligt grundad.

Utgången innebär att Fastighetsanställdas förbund måste betala bolagets rättegångskostnader på 1.082.118 kronor.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna