Arbetsrätt

Arbetsgivarverket: Utred hela regelsystemet

Hedda Mann, chefsjurist på Arbetsgivarverket. Foto: Sanna Percivall

EFTER JO-KRITIKEN. Arbetsgivarverket vill att regelverket utreds efter kritiken mot polischefstillsättningarna. Arbetsrätten och grundlagen går inte hand i hand, menar verkets chefsjurist.

Publicerad

Lag & Avtal har tidigare rapporterat om att två chefstillsättningarna fått allvarlig JO-kritik då Polisen struntat i besluten från Statens överklagandenämnd, Sön.

Ärendet gäller två kvinnor som sökte chefstjänster i samband med polisens omorganisation 2015, men dessa gick till män.

I det ena fallet skulle kvinnan enligt Sön:s beslut erbjudas den tjänst som mannen hade fått. I det andra fallet skulle kvinnans och mannens skicklighet jämföras och polisen skulle ta ställning till om den kunde beakta mannens sent inkomna ansökan.

Inte i någon del har Polismyndigheten följt nämndens beslut, konstaterar JO.

Men Polismyndigheten hävdar att överklagandenämnden inte har varit behörig att fatta beslut i dessa båda fall.

Man hävdar också att en av de anställningar som Sön bedömt inte finns. Polisen säger också att man kunde ha låtit de båda kvinnorna få chefsbefattningarna istället för männen och sedan omedelbart kunnat omplacera dem till sina gamla jobb.

Polisen hade förankrat sin JO-inlaga och argumentation hos Arbetsgivarverkets chefsjurist Hedda Mann. Polismyndigheten ansåg att det inte var några anställningsbeslut när chefsbefattningarna tillsattes, utan arbetsledningsbeslut som inte kunde överklagas till Sön.

– Polismyndigheten tyckte att nämnden gått över sin behörighet och beslutet därmed saknade rättslig verkan. Nu har vi fått facit på detta. Det är bara att acceptera, säger hon.

Nu vill Arbetsgivarverket vill ha en utredning som klarlägger hur arbetsledningsrätten, anställningsskyddslagen Las och reglerna om förtjänst och skicklighet i regeringsformen ska samexistera. Systemen fungerar inte tillsammans. JO uttalar sig bara om det offentligrättsliga systemet, säger Hedda Mann.

– Man skulle i och för sig kunnat tillsätta dessa personer på chefstjänsterna, men sedan griper arbetsledningsrätten in och man kan omplacera dem. Det är en typisk illustration till att arbetsrätten och offentligrätten inte går hand i hand.

Hedda Mann menar att det är olyckligt om arbetsledningsbeslut till andra arbetsuppgifter ses som ett sätt för arbetsgivaren att runda överklagandenämnden, som inte kan pröva arbetsledningsbeslut utan bara anställningsbeslut.

Utifrån ett arbetsgivarperspektiv ska man kunna arbetsleda sina arbetstagare inom ett så stort område som möjligt, utan att det är ett anställningsbeslut, betonar Hedda Mann.

– Detta kan vara ett sätt att tillvarata befintlig kompetens och erbjuda karriärutveckling. Jag skulle inte säga att det är ett sätt att runda något.

Fotnot: Läs mer om Polismyndigheten och JO i nästa nummer av Lag & Avtal som kommer ut den 30 april.