Bemanningsanställda får starkare skydd

2012-08-14 11:42 Elisabet Örnerborg  
Laval-målet handlar om blockaden mot Laval un Partneris byggprojekt vid ett skolbygge i Vaxholm 2004. Byggettan blockerade infarten för de lettiska byggnadsarbetarna. Foto: Scanpix

Regeringen föreslår att bemanningsdirektivets princip om likabehandling ska gälla inhemska inhyrda. När det gäller utstationerade inhyrda tog regeringen inte möjligheten att likabehandla fullt ut, säger Ingemar Hamskär, TCO.

Regeringens förslag "Lag om uthyrning av arbetstagare" lämnades på remiss till lagrådet den 5 juli, sju månader efter att EU-reglerna skulle ha varit införda. TCO:s seniorjurist Ingemar Hamskär tycker att regeringens förslag är bra.

- För inhemska förhållanden kommer den nya uthyrningslagen att få begränsad betydelse då vi har hög täckningsgrad på våra kollektivavtal och inte vill ha lön reglerad i lag.

När det gäller utstationerade uthyrda arbetstagare är det positivt att utrymmet för likabehandling utökas, menar han.

Enligt utstationeringslagen får facket bara ta till stridsåtgärder för att reglera utstationerades villkor genom kollektivavtal i vissa fall. Bland annat får facket bara kräva minimilön, en följd av Laval-domen. Men i den särskilda paragraf som regeringen nu föreslår står det inget om minimilön utan rätt och slätt lön. Det betyder att inhyrda från utländska bemanningsföretag kan få lika mycket i lön som sina svenska kolleger (här har vi på Lag & Avtal i en tidigare artikel på webben den 6 juli felaktigt påstått motsatsen).

Men fortfarande gäller att facket inte kan ta till strid för att träffa avtal om villkor utanför ramen, som exempelvis försäkringar.

- Här tog dock inte regeringen tillvara den möjlighet som direktivet ger att likabehandla fullt ut. Det betyder, sammantaget med de så kallade bevisreglerna, att förslaget alltjämt står i strid med internationella konventioner, säger Ingemar Hamskär.

Både han och Bemanningsföretagens vd Henrik Bäckström är positiva till att regeringens förslag visar respekt för de svenska kollektivavtalen.

Men Henrik Bäckström är kritisk till att förslaget inte innehåller något som undanröjer hindren för inhyrning. Han saknar ett uttalande som klart och tydligt talar om att det inte ska finnas några hinder mot inhyrning. Henrik Bäckström hänvisar till avtalsbestämmelser som att högst 10 procent får vara inhyrda eller att inhyrningen bara får sträcka sig över en månad. Och så det där undantaget från undantaget i medbestämmandelagen.

- Arbetsgivare måste förhandla med facket innan entreprenörer anlitas. Undantag är när någon med en speciell kompetens ska anlitas som till exempel en IT-konsult. Men om IT-konsulten är från ett bemanningsföretag gäller inte undantaget, förklarar Henrik Bäckström.

Medan Ingemar Hamskär är kritisk till att lagförslaget saknar förbud mot inhyrning för att tillgodose ett permanent arbetskraftsbehov.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna