"De orkar inte ens till 65"

2011-06-15 23:00 Elisabet Örnerborg  

LO ska ta reda på vad den faktiska genomsnittliga pensionsåldern är i de olika förbunden. - Våra förbund har väldigt många medlemmar som inte orkar jobba till 65, säger Ulla Lindqvist, LO:s vice ordförande.

<p>Regeringen vill höja pensionsåldern till 69 år. Bland LO-förbundens medlemmar är problemet det motsatta: De orkar inte jobba ens till 65.</p> <p>- Många av förbundens medlemmar slås ut på grund av arbetsmiljön, inom Byggnads till exempel är den faktiska pensionsåldern 60 år, säger Ulla Lindqvist.</p> <p>Inom ett halvår hoppas LO ha siffror på vad den faktiska genomsnittliga pensionsåldern i de olika förbunden är. Att det inte bara är byggnadsarbetare som slutar i förtid är Ulla Lindqvist övertygad om. Likaså att den faktiska pensionsåldern är lägre än det medeltal på utträdesålder från arbetslivet, 63,1 år, som Pensionsmyndigheten redovisar.</p> <p>Några exempel från Lag & Avtals rundringning: Livs medlemmar har en genomsnittlig pensionsålder på 59 år, enligt Livs andre ordförande Gerald Lindberg. Bland Byggnads medlemmar skiljer det lite mellan olika typer av yrken, men den genomsnittliga pensionsåldern är 60 år. Elektrikerförbundet har inga uppgifter om medlemmarnas faktiska pensionsålder. Men biträdande förhandlingschefen Arne Dufåker har en känsla av att det är väldigt få som orkar arbeta som elektriker fram till pensionen.</p> <p>I stället för höjd pensionsålder prioriterar LO därför att satsa på arbetsmiljön, rätt rehabilitering och att alla som vill det ska ha rätt till heltid.</p> <p>Att det finns stora löneskillnader mellan män och kvinnor och skillnader i pension när den dagen kommer beror på att många kvinnor jobbar deltid. Och inte alla gör det frivilligt.</p> <p>- Det är många som vill ha heltid, säger Ulla Lindqvist.</p> <p>Enligt de nuvarande reglerna är det ok att gå i pension vid 65, men de ger också en rätt att stanna kvar på jobbet till 67. Redan det skapar stora klasskillnader, menar hon. Att höja pensionsåldern till 69 år skulle bara öka skillnaderna ännu mer mellan LO:s medlemmar och andra.</p> <p>- Våra medlemmar ska också orka vara lediga när de går i pension. De ska inte vara utslitna och dessutom ha dålig ekonomi, säger Ulla Lindqvist.</p> <p>Inte heller Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe är positiv till en höjning av pensionsåldern.</p> <p>- Det är fel väg att gå, säger han.</p> <p>Att göra det till en rättighet att jobba längre tror inte Anders Weihe på. Pensionsålder är något väldigt individuellt, säger han.</p> <p>- Det beror dels på vad man jobbar med, dels på individen själv. Många är pigga, andra är det inte alls. </p> <p>Han tycker att skälen mot höjd pensionsålder är flera. Som att ITP-planen behöver ändras om pensionsåldern höjs.</p> <p>I stället vill han att det ska finnas incitament till att jobba längre.</p> <p>- Det måste bli billigare att ha kvar folk i arbete och mer attraktivt för den enskilda, säger Anders Weihe.</p> <p>Han tänker sig skattelättnader för såväl företagen som för äldre arbetstagare.</p>

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna