"Genomför Las-utredningens förslag"

2013-01-23 14:14 Elisabet Örnerborg  
Jonas Malmberg

Svenskt Näringsliv säger ja till utredaren Jonas Malmbergs förslag och vill att de genomförs. De anser att det är steg i rätt riktning. Teknikföretagen håller inte med, och kräver en total översyn av Las i stället.

Svenskt Näringsliv: Utredningens förslag skulle innebära avsevärda kostnadsminskningar och ökad förutsägbarhet för företagen vid uppsägningstvister.

Teknikföretagen: Utredningens förslag är behäftat med svåra brister.

Svenskt Näringsliv vill att utredningsförslagen ska genomföras. Fast till skillnad från utredningen är organisationens grundinställning att anställningen i uppsägningstvister bara ska vara så länge som uppsägningstiden varar. När uppsägningstiden löpt ut ska också anställningen upphöra även om tvisten då inte är avslutad.

Och Teknikföretagen anser att den nuvarande regeln ska tas bort.

Och Svenskt Näringsliv skulle hellre vilja ha ännu lägre skadestånd än den sänkning för småföretagen utredningen föreslår: Att skadestånden halveras för alla företag när de vill köpa ut den anställda som fått sin uppsägning ogiltigförklarad. Och att skadestånden ska halveras en gång till för små företag.

Teknikföretagen: Utredaren borde ha föreslagit en generell sänkning av skadeståndsnivåerna. Det är inte bara små företags vilja att anställa som är viktig, stora företag kan också växa under rätt förutsättningar.

De nuvarande reglerna – skadestånd vid utköp, att anställningen ska bestå under tvist, och att arbetsbristuppsägningar kan ogiltigförklaras – används som påtryckningsmedel mot företagen för att träffa en förlikning, anser Svenskt Näringsliv. Den arbetsgivare som vill begränsa sina kostnader under tvistetiden har inget annat val än att försöka träffa en förlikning. Och en förlikning blir dyr för företagen eftersom den uppsagda vet att hon kan få lön under hela tvistetiden och få skadestånd vid utköp.

Även om utredningens förslag inte svarar mot Svenskt Näringslivs önskemål ställer sig organisationen positiv. "Förslaget innebär en avsevärd förbättring för företagen jämfört med gällande rätt."

Teknikföretagen vill i stället ha en fullständig översyn av anställningsskyddslagen i stället för ett successivt lagstiftningsarbete med snäva direktiv. Sådan lagstiftning får lätt karaktären av "lappverk", skriver Teknikföretagen i sitt remissvar.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen