Nyheter

”Jag tvingades ställa upp på en bild som sedan lades upp på hemsidan”

Skärmdump på Arbetsrättsexpertens webbplats strax innan konkursen var ett faktum.
Företaget presenterade ledningsgruppen som Johannes Merbom, vd, och chefsjuristerna
Magnus Norström, Bo Villner och Katarina Andjelic. Men de två senare hävdar att de i
praktiken inte utgjorde företagets ledning.
Skärmdump på Arbetsrättsexpertens webbplats strax innan konkursen var ett faktum. Företaget presenterade ledningsgruppen som Johannes Merbom, vd, och chefsjuristerna Magnus Norström, Bo Villner och Katarina Andjelic. Men de två senare hävdar att de i praktiken inte utgjorde företagets ledning.

SKANDALBYRÅN. I mars gick Arbetsrättsexperten i konkurs och lämnade efter sig ett fyrtiotal anmälningar till Konsumentverket och ett tiotal till Allmänna reklamationsnämnden från missnöjda kunder.

Publicerad

De hade betalat tio tusentals kronor, ibland mycket mer, utan något resultat. Uppdragen har inte avslutats innan fakturorna skickades och efter konkursen kan de inte få tillbaka några pengar.

I byråns ledningsgrupp satt de båda chefsjuristerna Bo Villner och Katarina Andjelic, som utgör kärnan i den nystartade byrån One Juridik.

På bilder, hemsida och i pressmeddelanden lyftes ledningsgruppen fram när Arbetsrättsexperten framställdes som störst och ledande på marknaden.

Ledningsgruppen skulle borga för juridisk kvalitet och för den juridiska professionen, enligt ett pressmeddelande.

Men både Bo Villner och Katarina Andjelic dementerar att de skulle ha haft någon som helst ledande funktion i bolaget.

– Min roll var att ge råd och dåd. Jag gjorde vad jag kunde för att upprätthålla kompetensen.

Katarina Andjelic understryker att hon ”absolut inte var med i Arbetsrättsexpertens ledning”.

– Jag tvingades att ställa upp på en bild som sedan lades upp på hemsidan, jag hade inget att säga till om. Jag sa därefter vid flertalet tillfällen nej till ledningen, nej till att min bild och mitt namn används i marknadsföringssyfte, dock utan framgång.

När byrån försattes i konkurs under början av året hade det andra orsaker än de många återkraven på saltade fakturor. Ägaren utreddes, och dömdes senare, för åtal i ett brott som inte direkt gällde byråns verksamhet, men detta ledde till att arbetet upphörde och juristerna sökte sig därifrån och ägarna försatte byrån i konkurs.

Samtidigt publicerades uppgifter i medier om att denna byrå också hade många anmälningar emot sig liksom den tidigare konkursade byrån Rive.

Nu säger Bo Villner också att han inte hade någon information om anmälningarna mot Arbetsrättsexperten och de betänkliga fakturorna förrän dagarna innan byrån gick i konkurs.

– Detta låg på ett helt annat bord. Jag hade inte med det att göra över huvud taget.

Hade ni inga sammanträden i ledningsgruppen?

– Dessa kom till på sent stadium. Jag hade inte insyn i de frågorna. På slutet så förstod jag naturligtvis, men då var vi i konkurssituationen.

Bo Villner hänvisar också till de hårda och omfattande sekretessklausuler och konkurrensklausuler som fanns i anställningsavtalen när han inte vill uttala sig närmare om tiden på Arbetsrättsexperten.

Till Lag & Avtal uppger konkursförvaltaren att dessa inte är aktuella längre. Strax före konkursen stämdes Arbetsrättsexeperten dessutom av fackförbundet Akavia, som i en tvist om lönefordran riktade in sig på dessa klausuler.

Enligt facket var klausulerna oskäliga och syftade enbart till att försvåra för den anställde att kräva sin rätt. Bland annat skulle man lösa tvister via dyra kostnader för skiljemän och inte kunna ta tvisterna till domstol.

För brott mot klausulerna fanns ett vite på sex månadslöner i anställningsavtalen och möjlighet för arbetsgivaren att kräva ytterligare ersättning.

I sitt nya uppdrag på One Juridik har Bo Villner också titeln chefsjurist. Han och Andjelic önskar profilera byrån som en av få arbetsrättsbyråer med god processvana.

I samband med detta riktar Bo Villner hård kritik mot konkurrenter i branschen.

– Jag vet att flera av de andra byråerna inte har någon processerfarenhet, de vet inte vad en rättegång är. Man kan inte åtta sig att vara arbetsrättsexpert om man inte kan fullfölja ärendet. Kritiken framförs också indirekt på One Juridiks hemsida.

– Vi förstår att andra byråer besätts av människor som kallar sig arbetsrättsexperter, men de har ingen erfarenhet utan kan kanske lite om arbetsrätt elementärt, säger han.

Arbetet med Arbetsrättsexpertens konkurs kommer att fortgå under hela året, uppger konkursförvaltaren till Lag & Avtal.

Varken han eller Konsumentverket kommer göra något åt de anmälningar som kommit in mot bolaget och rör fakturor på upp till 100 000 kronor utan avslut på ärendet.

Kunder har fått betala för allt utom själva juridiken. Om ett sammanträdesrum behövdes för ett möte kostade tiden för själva bokningen över 550 kronor. För tiden som gick åt för att fördela ärendet på en jurist debiterade byrån detsamma. Detta visar anmälningarna till Konsumentverket.