Regeringen misstror EU-kommissionens uppgifter

2014-06-23 12:32 Elisabet Örnerborg  

Uppgifterna om att det skulle förekomma stapling av visstidsanställningar i det oändliga tillbakavisas. "Regeringen har inte fått några tillförlitliga uppgifter om att stapling av det slag kommissionen använt i sina exempel skulle förekomma på den svenska arbetsmarknaden", skriver regeringen i sitt svar till EU-kommissionen.

EU-kommissionen har gått med på att det finns objektiva grunder för att visstidsanställa arbetstagare som fyllt 67 år, säsongsarbetare och att visstidsanställa för vikariat. Det som EU-kommissionen fortsätter att kritisera i sitt kompletterande motiverade yttrande är att olika visstidsanställningar kan kombineras och på så sätt staplas på varandra utan någon övre gräns. Det som TCO-anmälan handlar om. Den kritiken fick regeringen två månader på sig att besvara.

Tre dagar före deadline svarar regeringen att den inte delar kommissionens uppfattning. Regeringen misstror EU-kommissionens uppgifter om att det skulle gå att stapla visstidsanställningar på varandra i all oändlighet hos en och samma arbetsgivare. Men för att undersöka den saken närmare har Statistiska centralbyrån (SCB) fått i uppdrag att förbereda en undersökning för att ge en tydligare bild av och om i så fall hur upprepade visstidsanställningar förekommer under längre perioder.

TCO:s chefsjurist Samuel Engblom är kritisk. Uppdraget till SCB att försöka räkna på förekomsten av staplade visstidsanställningar är inget nytt, skriver Samuel Engblom i sin blogg. Det talade regeringen om redan i december 2013 och det hindrade inte kommissionen från att skicka ett kompletterande motiverat yttrande i april i år, menar han.

Men regeringens försök att göra detta till en fråga om statistik är missriktat. Antalet arbetstagare som råkar ut för det här spelar ingen roll, det avgörande är om det är möjligt att ha samma person anställd på tidsbegränsade anställningar år ut och år in. Och det är det i Sverige, enligt TCO. Så sent som 2012 ansåg dessutom arbetsmarknadsdepartementet själva att svensk rätt behövde ändras för att uppfylla EU-rättens krav.

Tror du Sverige blir stämt till EU-domstolen nu?

- Min bedömning är att kommissionen inte kommer att göra någonting under sommaren och att den kommer att avvakta det svenska valet. Därefter är det mest logiska att den väcker talan. För kommissionens trovärdighet skulle det vara ett problem om den svenska regeringens taktik att vinna tid lönade sig, säger Samuel Engblom.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna