Så vill SD förändra Sveriges arbetsrätt

2011-03-24 06:30 Lena Gunnars  
I en interpellation skriver SD:s William Petzäll att DO är en statlig myndighet som "bekämpar majoritetsbefolkningens traditioner, men som anser det vara en rättighet att komma till skolan eller arbetet iklädd ett kulturellt främmande, kvinnofientligt klädesplagg". Foto: Colourbox och Henrik Montgomery/SCANPIX

De gick till val med 99 löften. Ett halvår senare har Sverigedemokraterna lämnat in ett 50-tal motioner. Åtta av dem gäller arbetsmarknaden i stort.

<p>I riksdagsvalet 2010 lovade SD att strida för fler jobb och trygga löntagare. I valmanifestet punktar partiet upp löftena som ska leda dit. På arbetsmarknadsområdet handlar det om fler undantag från turordningsreglerna för företagen, ändrade regler för arbetskraftsinvandringen och borttagande av instegsjobben bland annat. Sverigedemokraterna har hittills lämnat in 52 motioner och sju interpellationer. </p> <p>I en interpellation ställd till statsrådet Erik Ullenhag, (FP) ger sig William Petzäll (SD) suppleant i arbetsmarknadsutskottet, på Diskrimineringsombudsmannen. </p> <p>Han skriver i sin motion att DO är en statlig myndighet som "bekämpar majoritetsbefolkningens traditioner, men som anser det vara en rättighet att komma till skolan eller arbetet iklädd ett kulturellt främman de kvinnofientligt klädesplagg". </p> <p>Petzäll anser att DO:s verksamhet bör effektiviseras så att den enda uppgiften blir att handlägga verkliga diskrimineringsärenden. </p> <p>I sina motioner har SD föreslagit att starta-eget-bidraget utökas från nuvarande sex till nio månader. </p> <p>Partiet vill även införa ett entreprenörskonto för framtida företagande, så att nyföretagare kan dra av kostnaden för det i deklarationen. SD vill ge mer pengar än regeringen till arbetsliv och mindre till integration och jämställdhet. </p> <p>Under en debatt i riksdagen hävdade Sven-Olof Sällström, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, att regeringens invandringspolitik innebär att arbetslösa tvingas konkurrera om jobben med "alla världens arbetslösa". </p> <p>Han fastslår att endast drygt 21 procent av dem som kom förra året tillhör bristyrken som ingenjörer. SD efterfrågar en gästarbetarmodell, där utländsk arbetskraft kan få tillfälligt uppehållstillstånd beroende på arbetsmarknadens behov. </p> <p>Hittills har SD haft lägst frånvaro av alla partier vid huvudvoteringarna i riksdagen. Deras totala frånvaro ligger på endast 3,7 procent. Näst lägst ligger Miljöpartiet med 8,1 procent. SD är i dag inte en del av kvittningssystemet. Systemet innebär att partierna kan komma överens om att en eller flera ledamöter frivilligt kan avstå från en viss votering för att kompensera att ledamöter från partier med motsatt uppfattning inte kan närvara. Partiet vill att en ny röstningsteknik införs. Eftersom partimedlemmarna måste finnas på plats för att rösta är det omöjligt för dem att delta i studieresor under veckor med omröstningar. </p>

SD röstar mot alliansen

10 mars 2011: Vid offentliga upphandlingar bör det vara möjligt att ställa högre krav på arbetsmiljöhänsyn och villkor i enlighet med svenska kollektivavtal.

10 mars 2011: Regeringen och arbetsmarknadens parter får i uppdrag att ta fram lagförslag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.

20 december 2010: Socialstyrelsen får i uppdrag att komplettera de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka med riktlinjer för bemanning i demensvården.

SD röstar med alliansen
20 december 2010: Ja till regeringens förslag att satsa cirka 5,5 miljarder kronor på näringslivet. Störst andel av pengarna går till Verket för innovationssystem. SD ville lägga 350 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslog.

16 februari 2011: Slopat krav på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Tidigare fanns krav på att den enskilde måste säga ja till att Arbetsförmedlingen får hantera olika känsliga personuppgifter.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna