Straffet - inte brottet - skäl för uppsägning

2011-04-07 05:50 Elisabet Örnerborg  

Arbetsgivaren hade rätt att säga upp en medarbetare som dömts till fem år för försök till mord på sin fru. Men det var inte själva brottet som var utslagsgivande, avgjorde Arbetsdomstolen i en dom i går.

Livsmedelsarbetareförbundet hade stämt Norrmejerier ekonomisk förening och Livsmedelsföretagen till AD och krävd att uppsägningen av en fängelsedömd medarbetare skulle ogiltigförklaras.

Föreningen hade sagt upp en medarbetare sedan denne blivit dömd till fem års fängelse för försök till mord på sin fru. Livs hävdade att uppsägningen saknade saklig grund. Företaget ansåg att den psykosociala miljön på arbetsplatsen skulle påverkas negativt om den anställde skulle komma tillbaka.

Om brott som begåtts utom tjänsten och som inte har med arbetet att göra kan vara skäl för uppsägning kan inte besvaras generellt, menar Arbetsdomstolen. Frågan måste prövas efter omständigheterna i det enskilda fallet och en avvägning mellan arbetstagarens intresse att få ha jobbet kvar och arbetsgivarens intresse av att bli av med honom. Frånvaro för att sitta i fängelse är inte detsamma som olovlig frånvaro, men är ändå inte detsamma som frånvaro på grund av sjukdom eller lagstadgad rätt till ledighet, resonerar domstolen vidare.

Visserligen skulle arbetsklimatet kunna påverkas av att personen tidigare huggit sin fru i ryggen med en kniv så att hon nästan dog. Men det måste vägas mot samhällets intresse av att den som avtjänat sitt straff inte ska bli utestängd från arbetsmarknaden.

Brottet kan inte ensamt ge föreningen saklig grund för att säga upp den dömde, avgör Arbetsdomstolen.

Dessutom har den dömde skött sitt arbete och kontakterna med arbetskamraterna på ett tillfredsställande sätt. Och föreningen, med sina 500 anställda, borde ha goda möjligheter att ersätta honom under fängelsetiden, påpekar AD.

Men frånvarotiden är för lång. Det är svårt för arbetsgivaren att bedöma sitt behov av personal så långt in i framtiden.

Frånvaron på grund av det långa fängelsestraffet, i vart fall i förening med det allvarliga brottet, är saklig grund för uppsägning, avgör domstolen enhälligt. AD avslår Livs talan. Förbundet måste också ersätta motparterna för rättegångskostnaderna, 193 525 kronor, dom 26/11.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna