Svenskt Näringsliv: "Företag får inte hindras hyra in arbetskraft"

2011-05-12 13:09 Elisabet Örnerborg  

Bemanningsutredningen får skarp kritik. Arbetsgivarna vill få bort hindren för bemanningsföretagen.

Bemanningsutredningens förslag har nu remissbehandlats. Arbetsgivarna kritiserar Birgitta Nyström för att ha glömt bort halva EU-direktivet, den delen som går ut på att undanröja hinder för bemanningsföretagen.

Det måste bli förbjudet för kollektivavtalen att innehålla begränsningar eller förbud mot att anlita arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag. Sådana begränsningar ska bara få finnas om det är motiverat av ett allmänintresse, anser Svenskt Näringsliv. Bemanningsföretagen och Medieföretagen är av samma åsikt.

Arbetsgivarna anser också att bemanningsföretag ska kunna anlitas utan att medbestämmandelagens regler om förhandlingsskyldighet och den fackliga vetorätten blir aktuella. Och de säger nej till Birgitta Nyströms förslag att införa likabehandlingsprincipen i utstationeringslagen.

Just de föreslagna ändringarna i utstationeringslagen är LO och TCO kritiska till. Men av en annan anledning: Förslaget är inte tillräckligt långtgående. Fackförbunden bör med stöd av stridsåtgärder kunna kräva likvärdiga kollektivavtal av utländska och svenska företag. Så att det blir tillåtet att ställa krav på olycksfalls- och livförsäkringar, menar de. LO och TCO saknar också ett förbud mot inhyrning av arbetskraft när arbetskraftsbehovet är permanent.

Annars är de båda organisationerna överlag positivt inställda till Birgitta Nyströms förslag.

Det är Saco också. Akademikerorganisationen välkomnar särskilt förslaget att ta bort karenstidsregeln i arbetsförmedlingslagen. Den regeln säger att det måste gå sex månader innan en person som sagt upp sig får hyras ut till sin förra arbetsgivare.

Karensregeln leder till att anställda blir inlåsta och har svårare att byta jobb, menar Saco. ”I många fall har karensregeln i princip inneburit ett yrkesförbud under karenstiden.”

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna