Svenskt Näringsliv: Mejl om utstationerade räcker

2011-10-20 13:06 Elisabet Örnerborg  

Regeringens förslag att företag som utstationerar arbetskraft hit ska utse en kontaktperson i Sverige har varit ute på remiss. Svenskt Näringsliv tycker det räcker att kontakta företaget direkt med brev, e-post eller telefon.

De handlingar som kontaktpersonen ska tillhandahålla kan lika väl fås genom en direktkontakt med det utländska företaget, som normalt har såväl hemsida som postadress och telefonnummer, skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar.

Enligt regeringens promemoria (Ds 2011:22) behöver det utstationerande företaget ha en kontaktperson på plats i Sverige för att facket ska kunna lämna över en begäran om förhandling till arbetsgivaren. Varför den normala postgången, eller andra kontaktmöjligheter som den moderna tekniken tillhandahåller, inte skulle räcka framgår inte, skriver Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarorganisationen ställer sig också skeptisk till att uppgifter om utstationerade arbetstagare skulle överlämnas till facket, som ska kontrollera att de inte får sämre villkor än vad som är tillåtet enligt utstationeringslagen. Det kan strida emot personuppgiftslagen, menar Svenskt Näringsliv. Promemorians resonemang att facket skulle ha ett ansvar att övervaka de utstationerades arbetsvillkor enligt utstationeringslagen vänder sig arbetsgivarorganisationen också emot. Det finns ingen sådan bestämmelse i lagen, påpekar Svenskt Näringsliv.

Promemorians förslag om en kontaktperson tillbakavisas också av Saco. Men av motsatt skäl. Akademikerorganisationen vill i stället att det utstationerande företaget ska ha en representant på plats som är behörig att förhandla och träffa kollektivavtal. Det krävs för att den svenska kollektivavtalsmodellen ska kunna upprätthållas. Och för att de utstationerade arbetstagarnas rättigheter ska garanteras, anser Saco.

Det står också klart att syftet med ett sådant krav är förenligt med EU-rätten, det vill säga arbetstagarnas skydd, skriver Saco. TCO är inne på samma linje: Regeringens förslag är otillräckligt. Kontaktpersonen måste också ha rätt att förhandla och träffa kollektivavtal av svensk modell, skriver Tjänstemännens centralorganisation i sitt remissvar.

Både Svenskt Näringsliv och Saco säger ja till regeringens förslag att företag som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att anmäla detta till Arbetsmiljöverket. Men TCO tycker även det är otillräckligt. Organisationen vill att regeln kombineras med en skyldighet för den som upphandlar tjänsten att också anmäla detta.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna