Arbetsgivare inte ansvarig för dödsolycka

Det fanns inget som talade för att någon annan skulle vara i hallen efter arbetsdagens slut. Därför frias arbetsgivaren som kört på sin anställda.

<p>Dödsolyckan inträffade hösten 2006 på Centralslipen i Vallåkra ab utanför Helsingborg. Den omkomne, som kom från Polen, skulle bli förman där. I slutet av sin första arbetsdag blev han dock påkörd av en truck och avled två dagar senare.
Det var företagets ägare och vd som körde trucken. Olyckan hände efter att han fyllt en silo med glaskulor som användes vid blästring. När han backade trucken träffade de upplyfta gafflarna den nyanställde som stod bakom trucken.
Åklagaren: Direktören gjorde tre fel som ledde till olyckan:
* Han informerade inte den omkomne om riskerna med arbetsmomentet,
* han instruerade inte honom att hålla sig borta från riskzonen runt trucken,
* han var ouppmärksam när han backade.
Oaktsamheten orsakade dödsolyckan.Företaget ska betala 800 000 kronor i företagsbot.
Direktören: Han var inte oaktsam.
Helsingborgs tingsrätt: Företaget borde ha haft skriftlig information om riskerna för olika arbetsmoment, men i det här fallet hade det inte hjälpt. Det är svårt att föreställa sig att den omkomne, med sin arbetslivserfarenhet, behövde information om riskerna. Att han gick bakom trucken är närmast oförklarligt.
Det kunde inte krävas att företaget skulle utfärda instruktioner för påfyllningen av blästringsmaterial eftersom den alltid gjordes efter arbetstid, när arbetshallen var tom. Direktören uppfattade att den omkomne gick till omklädningsrummet och trodde att han sedan skulle gå till kontoret.
Direktören hade inte fullständig uppmärksamhet bakåt när han backade.
Denna oaktsamhet kan inte bedömas som ett arbetsmiljöbrott. Det beror på att den avlidne måste ha gått hastigt fram och att direktören inte hade anledning att tro att han fanns i hallen.
Domslut: Direktören var inte oaktsam på ett sådant sätt att han kan anses ha vållat den nyanställdes död. Därmed faller yrkandet om företagsbot.

Ann Norrby

Fråga experterna