Oklart om graviditet påverkade beslut

Kvinnan blev väldigt glad när hon blev erbjuden säljjobbet. Men vem som bestämde att hon inte skulle börja är oklart. Därför var det inte fråga om diskriminering.

En kvinna blev i maj 2012 erbjuden ett jobb som säljare hos Fagersta Hygien AB. Hon skulle ha börjat arbeta i augusti. Men enligt diskrimineringsombudsmannen tog företaget tillbaka sitt erbjudande sedan kvinnan berättat att hon var gravid.

DO: Kvinnan blev missgynnad på grund av sitt kön. Det är ett brott mot diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Hon har därför rätt till 125 000 kronor i diskrimineringsersättning samt skadestånd för sin inkomstförlust.

Fagersta Hygien: Det var kvinnan själv som bestämde sig för att inte ta jobbet.

Arbetsdomstolen: Kvinnan och företagets vd har lämnat olika uppgifter om vad som verkligen hände. Att kvinnan otvivelaktigt blev väldigt glad för erbjudandet och att hon frågade om sina anställningsvillkor efter att hon fått veta att hon var gravid, talar för att hennes uppgifter stämmer. Emot talar att säljarbetet skulle innebära flera övernattningar hemifrån varje vecka och att det ingick en del tunga lyft i arbetet.

Kvinnans sms till vd:n talar också för att beslutet att hon inte skulle tillträda anställningen fattades i samförstånd.

Diskrimineringsombudsmannen har inte lyckats bevisa att det var företaget som återtog anställningen.

Domslut: DO:s talan avslås.

 

Dom 74/13 

Ann Norrby

Fråga experterna