Arbetsdomstolen

AD: Rätt avskeda projektledare som överförde pengar

En projektledare förde över närmare en halv miljon kronor från arbetsgivaren till sitt familjeföretag. Han blev i samband med det avskedad och stämde då arbetsgivaren. I tingsrätten fick projektledaren rätt. Men AD gick på arbetsgivarens linje.

Publicerad

En projektledare på ett elinstallationsföretaget Skåneinstallatören avskedades sedan han överfört 450 000 kronor till sitt eget företag. Projektledaren stämde då sin tidigare arbetsgivare i tingsrätten och hävdade att avskedandet var ogrundat och arbetsbefrielsen en otillåten avstängning. Tingsrätten gick på projektledarens linje och han fick både allmänt och ekonomiskt skadestånd.

Bakgrunden till tvisten är ett företagsköp där fyra bolag är inblandade. Projektledaren ägde ett bolag med ett installationsföretag som dotterbolag. Dotterbolaget såldes till arbetsgivaren och blev en del i dennes koncern. Samtidigt anställdes projektledaren i ett av koncernens bolag - Skåneinstallatören. Han hade fortfarande fullmakt att företräda installationsföretaget mot banken.

I juni 2017 beslutade årsstämman för Skåneinstallatören om en aktieutdelning till ägarna på 450 000 kronor. Den skulle, enligt Arbetsdomstolen, tilldelas de nya ägarna.

Projektledaren överförde under sommaren 450 000 kronor till sitt eget bolag, den tidigare ägaren, vilket han kunde göra med sin fullmakt i banken. Han hävdade att det var parternas avsikt.

Arbetsdomstolen konstaterar att det inte fanns något handelsmönster som visade att projektledaren var berättigad att själv fatta beslut om viktiga transaktioner. Projektledaren vittnade i tingsrätten om att han varken berättat för sin arbetsgivare eller fått i uttryckligt uppdrag att göra överföringen.

Därmed hade hans arbetsgivare med fog förlorat förtroendet för projektledaren och detta omöjliggjorde ett fortsatt samarbete dem emellan, enligt AD. Projektledaren hade grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen. Arbetsgivaren hade rätt att avskeda honom.

Arbetsdomstolen undanröjer tingsrättens dom, utom på den punkt där projektledaren tilldöms ett skadestånd på 10 000 kronor för att arbetsgivaren inte i förväg underrättat honom om avskedandet enligt paragraf 30 i Las. Projektledaren ska betala arbetsgivarens rättegångskostnader i tingsrätten och Arbetsdomstolen, sammanlagt 570 400 kronor.