Åsikter

Den enskildas kontrollmakt

Mattias Croneborg är redaktör och ansvarig utgivare för Lag & Avtal Foto: Elsa Frizell

LEDARE. Vad diskuterades mest inom arbetsmarknadspolitiken för ett år sedan? Las-utredningen var visserligen tillsatt, men hade jobbat så kort tid att spekulationerna om dess slutsatser inte hade tagit fart. Coronan var en ickefråga. Det skulle dröja ett par månader innan rapporteringen från Kina började.

Publicerad

Fokus var i stället på Arbetsförmedlingen. Inom arbetsrätt var det frågor om strejkrätten, eftersom riksdagen nyligen hade fattat beslut om en utökad fredsplikt. Det var också då Lag & Avtal inledde intervjuserien med partiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner. Anna Johansson (S) var först ut och frågorna handlade mest om just strejkrätten.

I januari intervjuades Ali Esbati (V). Då hade regeringen och samarbetspartierna dragit i nödbromsen för Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor, så den frågan var borta. Fokus hade återvänt till Las och oenigheten inom fackförbunden om hur förhandlingarna borde gå till.

I mars började jag på Lag & Avtal, och på min första dag intervjuade jag Gulan Avci (L). Det var fullt med folk i riksdagen och jag ställde inte en enda fråga kopplad till corona. Några dagar ­senare var allt corona. Sedan har det följt en rad intervjuer som lika mycket har handlat om coronaeffekter som om Las-utredningen.

Sist ut i denna intervjuserie är KD:s arbetsmarknads­politiska tales­person Sofia Damm.

Skydd till dem som avslöjar missförhållanden inom arbetslivet kan ses som en typ av kontrollmakt gentemot statsmakt och näringsliv för den enskilda, men till gagn för alla. Utan skydd riskerar korruption och missförhållanden att skada demokratin inifrån. Lag & Avtals fördjupning om lagförslaget visar hur svårt det är att utforma ett sådant skydd.

”Nu arbetar mindre än 40 procent av befolkningen, vilket är den lägsta andelen sedan år 2000.”

Johan Kreicbergs, ekonom på Svenskt Näringsliv, i Arbetsmarknadsnytt den 2 september, om att fler faktorer utöver arbetslöshet, exempelvis korttidspermitteringar, bidrar till att allt färre personer arbetar.