Arbetsdomstolen

Expert välkomnar AD-besked om värvningsklausul

Reinhold Fahlbeck, professor vid Lunds universitet.
Reinhold Fahlbeck, professor vid Lunds universitet.

– Marknaden har stor nytta av dessa klargörande besked från Arbetsdomstolen. Det säger Reinhold Fahlbeck, expert på företagshemlighetslagen och konkurrensregler för anställda efter besluten om att stoppa värvningsförbud mot spelutvecklare.

Publicerad

Lag & Avtal skrev på måndagen om Arbetsdomstolens beslut som påverkar hela marknaden för spelutvecklare i Sverige och sätter gränsen för hur långt generellt arbetsgivare får gå med värvningsklausuler. AD har i flera avgöranden bedömt skäligheten i olika typer av konkurrensklausuler som rör den anställdes egen rörelsefrihet. Men nu bedömdes för första gången just värvningsklausuler som rör möjligheten att värva gamla kolleger.

AD kom till en annan slutsats än Uppsala tingsrätt och ansåg att klausulerna inte är skäliga. Avhopparna är därmed fria att värva vem de vill.

AD menade att det gått för långt när till och med anställda som självmant söker nytt jobb och kanske inte ens har haft några relationer till de aktuella avhopparna träffas av klausulerna.  Dessutom konstaterade AD att redan ett halvår efter avhoppet klingar intresset av ett värvningsförbud av.

Professor Reinhold Fahlbeck som är expert på företagshemlighetslagen och konkurrensregler för anställda välkomnar domen.

– Marknaden har stor nytta av dessa beslut. Konkurrensklausuler har dåligt rykte och fler och fler börjar tillämpa värvningsklausuler. Men det gäller att formulera dem rätt.

Han noterar att AD precis som när man bedömer konkurrensklausuler prövat värvningsförbuden mot avtalslagens regler om oskäliga villkor. Men han konstaterar också att medan AD:s intar en ”starkt restriktiv” hållning till konkurrensklausuler nöjer man sig med ”restriktiv” i förhållande till värvningsklausuler.

Fast det finns alltså gränser för hur långt värvningsförbudet får sträcka sig. De gränserna anser professorn att AD markerat på ett bra sätt i dessa beslut.

– Absolut. Det är egentligen inga nyheter men det är klargöranden. Det visar att man måste formulera sig noggrant när det gäller både konkurrens- och värvningsklausuler.

Reinhold Fahlbeck välkomnar också beskedet om hur lång tid en värvningsklausul får sträcka sig  - kanske normalt högst sex månader.

– Det är kortare tid än konkurrensklausuler som får gälla i typiskt sett 12 månader.