Arbetsdomstolen

Målareförbundet fick rätt om personalutrymme

Skyddsombudets foton den 13 december 2017 från förrådet, som alltså inte skulle användas som personalutrymme, är talande. Klappstolen är utfälld, smörgåsarna bredda.
Skyddsombudets foton den 13 december 2017 från förrådet, som alltså inte skulle användas som personalutrymme, är talande. Klappstolen är utfälld, smörgåsarna bredda.

DOM. Målarna värmde mat och bytte om i ett skyddsrum utan fönster där målarburkar förvarades. Det fanns inte något personalutrymme som uppfyllde kraven i arbetsmiljöavtalet. Bolaget har därför brutit mot arbetsmiljöavtalet, slår Arbetsdomstolen fast.

Publicerad

Som Lag & Avtal tidigare berättat stämde Svenska Målareförbundet Målericompaniet Sverige AB och Måleriföretagen i Sverige för brott mot reglerna om personalrum i arbetsmiljöavtalet som är knutet till parternas kollektivavtal. Genom att bolaget inte tillhandahöll personalrum vid arbete med lägenheter för Järfällahus krävde förbundet arbetsgivarparterna på 100 000 kronor i allmänt skadestånd för egen del och 25 000 kronor var till två medlemmar.

Målarna hade värmt mat och bytt om i ett skyddsrum utan fönster och låsbara skåp där också målarburkar förvarades. Enligt Målericompaniets ställföreträdare fick inte målarna använda skyddsrummet som personalrum. Det skulle i stället ha använt de hyreslägenheter de arbetade i.

Avgörande är om bolaget hade rätt att disponera utrymmen i lägenheter som personalutrymme, anser Arbetsdomstolen. Järfällahus AB kunde inte ge bolaget rätt att utan hyresgästens medgivande disponera över dennes lägenhet, eftersom de måleriarbeten som skulle utföras gällde frivilligt hyresgäststyrt underhåll.

Bolagets ställföreträdare har under sanningsförsäkran sagt att han träffat överenskommelser med respektive hyresgäst, skriver Arbetsdomstolen. Han har dock inte kunnat ange namn på dessa hyresgäster annat än ett förnamn.

Att bolaget träffat överenskommelser med hyresgästerna har förts fram sent i processen, först efter det att inte mindre än två utsatta huvudförhandlingar ställts in med kort varsel. Innan den andra huvudförhandlingen ställdes in hade bolaget lämnat en lista med sju adresser och lägenhetsnummer där personalutrymmen skulle ha anvisats. Efter förbundets utredning och efter det att förbundet åberopat förhör med fyra av hyresgästerna på listan förklarade arbetsgivarparterna att bolaget inte träffat överenskommelse med någon av dessa hyresgäster. Bolaget hade av misstag angivit fel lägenhetsnummer och hade inte kvar något underlag som skulle göra det möjligt att identifiera någon av hyresgästerna.

Ställföreträdarens uppgifter är knapphändiga och allmänt hållna och någon annan bevisning finns inte för de påstådda överenskommelserna med hyresgäster, anser domstolen. Det fanns vid entreprenaden inte något personalutrymme som uppfyllde kraven i arbetsmiljöavtalet. Bolaget har därför brutit mot arbetsmiljöavtalet.

Domstolen dömer bolaget att betala 65 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet samt 25 000 kronor till den ena och 15 000 kronor till den andra målaren eftersom han bara hade arbetat vid entreprenaden i tre månader. Arbetsgivarparterna döms också att betala hälften var av Målareförbundets rättegångskostnader på 564 710 kronor.

Läs mer om bakgrunden på Arbetarskydd - Personalutrymme: En arbetsmiljöfråga för AD