Åsikter

Solidaritet ur helt olika perspektiv

Mattias Croneborg är redaktör och ansvarig utgivare för Lag & Avtal Foto: Elsa Frizell

LEDARE. Solidaritet kan ses på olika sätt, påpekar företrädare för fackförbund i Central- och Östeuropa, vars arbetare i dag har EU:s lägsta minimilöner. Företrädarna anser att de nordiska fackförbundens motstånd mot EU-reglering bromsar förbättrade arbetsvillkor för arbetare i deras länder.

Publicerad

Att EU får mer att säga till om på arbetsmarknaden är för dessa fackförbund en efterlängtad balansering, där fri marknad och fri rörlighet har gått ut över arbetstagares anställningsvillkor.

Resonemanget är viktigt för att förstå drivkraften för många länder att införa en EU-reglering, som utifrån ett svenskt perspektiv ses som intrång i lönesättningen. Fackförbunden i dessa länder ser EU som en möjlighet att höja de i dag låga minimilönerna. Lag & Avtals fördjupning om minimilöner ger perspektiv.

Utvecklingen denna höst lär påverka villkoren på arbets­marknaden för lång tid framöver. De pausade avtalsförhand­lingarna drar i gång parallellt med att parterna ska försöka hinna före politikerna om lagförslagen i Las-utredningen.

Beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Lag & Avtal har intervjuat två maktpersoner som kanske står längst ifrån varandra i frågan. Centerpartiets Martin Ådahl drev frågan om att reformera arbetsmarknaden i mer flexibel riktning under regeringsbildningen. Han sitter i riksdagens arbetsmarknadsutskott och var sedan med och förhandlade direktiven till Las-utredningen.

I andra änden finns Handels ordförande Linda Palmetzhofer. Hon vill också reformera Las, men i helt annan riktning. Linda Palmetzhofer anser att tryggheten i Las successivt har luckrats upp under åren. Förslagen i utredningen ser hon som ett hårt slag mot medlemmarna i Handels.