nyheter

Spotify överklagar nattarbetsförbudet till Kammarrätten

Spotifys huvudkontor ligger på Regeringsgatan i Stockholm.

Återigen överklagar Spotify Arbetsmiljöverkets nattarbetsförbud, denna gång till Kammarrätten. Företaget väljer denna väg framför ett kollektivavtal.

Publicerad Uppdaterad

spotify

Huvudkontor i Stockholm

Musikströmningsbolaget Spotify har en halv miljard kunder världen över. Huvudkontoret ligger i Stockholm men aktien är noterad på New Yorkbörsen NYSE.

Spotify överklagade i fredags Arbetsmiljöverkets nattarbetsförbud till Kammarrätten. I Förvaltningsrätten hade företaget inte fått gehör för sin talan. 

Förra våren förde företaget förhandlingar med Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer om att teckna kollektivavtal. Dessa förhandlingar avslutades dock av Spotify i juni. Företaget gör bedömningen att ”ett kollektivavtal på Spotify inte skulle ge något betydande mervärde för de anställda” skriver Spotifys talesperson Monica Enqvist till Lag&Avtal.

”Samtidigt som vi hyser stor respekt för kollektivavtal och den svenska modellen, är våra anställningsvillkor och förmåner redan lika bra eller bättre än vad som föreskrivs i ett kollektivavtal och vår plan kvarstår att fortsätta erbjuda våra anställda förstklassiga löner och förmåner”, skriver talespersonen vidare.

Dock är den svenska arbetstidslagen mer rigid avseende nattarbete än de kollektivavtal som skulle kunna bli aktuella om företaget gick de tre fackförbunden till mötes. Arbetstidslagen innehåller ett nattarbetsförbud mellan midnatt och klockan fem. För ett år sedan ansökte därför Spotify om dispens hos Arbetsmiljöverket. Myndigheten har tillsyn över arbetstidslagens efterlevnad på de delar av arbetsmarknaden där det saknas kollektivavtal.

Några av företagets argument är:

Spotify arbetar dygnet runt med utveckling av programvaran för att det inte ska uppstå störningar eller säkerhetsincidenter.

Användarnas personuppgifter och betalningsuppgifter riskerar att spridas vid eventuella hackningsattacker.

Audiostreamingtjänsten är inte enbart musikunderhållning utan används även för att sprida och lyssna på nyheter och samhällsviktig information. Med sin globala räckvidd bör tjänsten i sig själv betraktas som ett samhällsintresse.

Anledningen till att ca 250 ingenjörer i just Sverige måste hantera vissa incidenter nattetid är för att de är experter inom sina respektive system.

Arbetsmiljöverket medgav inte dispens från nattarbetsförbudet. Myndigheten bedömde att företagets argument huvudsakligen var av företagsekonomisk art. ”Det är möjligt för Arbetsmiljöverket att medge avvikelse från arbetstidslagens förbud mot nattarbete när viktiga samhällsintressen och angelägna servicebehov ska tillgodoses. De skäl ni har angett kan inte anses vara sådana särskilda skäl som krävs för att avvikelse ska kunna medges” skrev Arbetsmiljöverket i sitt avslag. Företaget överklagade men Förvaltningsrätten fastställde Arbetsmiljöverkets förbud.

Lag&Avtal har tagit del av flyers som företaget delat ut till de anställda som innehåller flera vilseledande uppgifter om kollektivavtal och partsmodellen. Bland annat påstås att företaget måste försämra villkor i de fall där dessa är bättre än kollektivavtalet. Vidare påstås att Spotify kan tvingas att bli medlem i en arbetsgivarorganisation och då kommer att behöva anpassa sig för att inte sticka ut.

Inte heller Unionenklubbens styrelse på Spotify vill göra en regelrätt intervju men ordföranden Jonas Sundberg besvarar Lag&Avtals frågor skriftligen. Styrelsen anser att det var missvisande att jämföra Spotifys nuvarande policy för förmåner med vad som normalt ingår i ett kollektivavtal, detta eftersom avtalet inte skulle hindra företaget från att behålla förmånerna de har idag.

– Dessutom kom vi inte så långt att vi diskuterade några detaljer kring ett eventuellt kollektivavtal innan Spotify valde att lämna förhandlingarna, skriver han.

Kvarstår Unionenklubbens önskan om kollektivavtal?

– Vi är missnöjda med att Spotify lämnade förhandlingarna, särskilt eftersom de inte var intresserade av att fortsätta diskutera de delar de var oroliga över eller om vi kunde hitta någon gemensam lösning. Vi är fortfarande intresserade av att teckna ett kollektivavtal.

Hur stor är klubben och hur utvecklas medlemstalen?

– Klubben har många hundra medlemmar och antalet har ökat under klubbens första år. Vi väntar oss tyvärr att vi kommer tappa en del medlemmar de närmaste månaderna på grund av att de lämnar Spotify efter företagets nedskärningar i december.

Upplever ni i klubbstyrelsen att företaget försökt motarbeta klubbens utveckling?

– Flera av våra medlemmar har varit oroliga för att öppet stödja klubben efter företagets kampanj mot kollektivavtal förra året, vilket såklart hämmar engagemanget inom klubben.

Företagsledningen skriver till Lag&Avtal att de lokala parterna har ”en fortsatt konstruktiv dialog”. Är det så?

– Dialogen har blivit bättre under året, även om vi fortfarande ser möjligheter till förbättring. I dagsläget informeras klubben mest efter att beslut redan har tagits. Vi tycker att de anställda borde ha mer inflytande redan innan beslut tas.

Processen kring dispens för nattarbete har hittills gått företaget emot. Hur ser ni på upplägget som företaget tänker sig?

– Vi förstår företagets behov av att ha anställda på beredskap, men skulle föredra att det regleras i ett kollektivavtal snarare än i en policy som är fallet just nu och sedan många år tillbaka. När vi fick reda på att Spotify saknade dispens och fick avslag på ansökan hörde vi av oss för att diskutera frågan, men de valde istället att överklaga beslutet.

Kan fortsatt nattarbetsförbud leda till att arbetstillfällen flyttas från Sverige?

– Vi kan inte svara på vad Spotify väljer att göra, men vi tycker att det vore olyckligt om de hellre flyttar arbetstillfällen utanför Sverige än anpassar sig till normen på den svenska arbetsmarknaden och reglerar nattarbete i ett kollektivavtal, skriver klubbstyrelseordföranden Jonas Sundberg på Spotify.

Läs mer: