Nyheter

Svenskt Näringsliv kräver blixtändring av stejkrätten

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Henrik Montgomery/TT

Svenskt Näringsliv kräver i sitt remissvar till regeringen att lagändringen om fredsplikt träder i kraft redan vid halvårsskiftet, ett halvår tidigare än planerat.

Publicerad

Många menar att den nya lagen om fredsplikt som baseras helt på förslag från arbetsmarknadens parter sätter stopp för Hamnarbetarförbundets strejker. I dag är det i princip tillåtet för en facklig organisation att ta strid för ett eget kollektivavtal med en redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare, om den tillträdande fackliga organisationen endast kräver att avtalsvillkoren ska tillämpas på de egna medlemmarna.

Så blir det inte med den nya lagen. Hamnarbetarförbundet konstaterar kritiskt i sitt remissvar att ”Med nu aktuellt lagförslag blir det istället otillåtet för en icke avtalsbärande arbetstagarorganisation att kräva och ta strid för ett eget kollektivavtal som ska tillämpas på de egna medlemmarna”.

I regeringens promemoria föreslås att de nya reglerna träder i kraft den första januari nästa år. Så länge vill inte arbetsgivarsidan vänta. Svenskt Näringsliv kräver i sitt remissvar att lagändringen om fredsplikt träder i kraft redan vid halvårsskiftet, ett halvår tidigare än planerat.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, säger i ett uttalande på organisationens hemsida:

”I fjol enades arbetsmarknadens parter om ett lagförslag som ska förhindra stridsåtgärder mot verksamheter som redan omfattas av kollektivavtal. Det finns brett stöd i riksdagen för lagförslaget. Regeringen föreslår att lagen ska införas den 1 januari 2020. Svenskt Näringsliv anser att den måste börja gälla så snart som möjligt. Det, däremot, är högst rimligt”.

Så här svarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i TV4-nyheterna på torsdagskvällen:

”Regeringen jobbar i ett högt tempo med lagstiftning om strejkrätten”.