aVTalsrörelsen 2023

Sveriges Hamnar säger upp Kajavtalet

Sveriges Hamnar har sagt upp avtalet med Hamnarbetarförbundet. På bilden en av arbetsplatserna som berörs – Göteborgs hamn.
Sveriges Hamnar har sagt upp avtalet med Hamnarbetarförbundet. På bilden en av arbetsplatserna som berörs – Göteborgs hamn.

På torsdagen sade Sveriges Hamnar upp Kajavtalet som man har med Hamnarbetarförbundet. Arbetsgivarorganisationen vill ha ett nytt avtal med Hamnarbetarna som harmonierar med det nya Hamn- och stuveriavtalet.

Publicerad Uppdaterad

Sveriges Hamnar, en arbetsgivarorganisation inom Transportföretagen, sade igår torsdag upp det så kallade Kajavtalet med Hamnarbetarförbundet.

Avtalet löpte ut sista april, men fortsätter gälla med sju dagars ömsesidig uppsägning. Sveriges Hamnars uppsägning igår innebär att parterna saknar fredsplikt från och med den18 maj.

Sveriges Hamnar erbjuder Hamnarbetarförbundet ett likalydande avtal som det nyligen tecknade Hamn- och stuveriavtalet som organisationen har med LO-förbundet Transportarbetareförbundet. Enligt Sveriges Hamnar har förhandlingar med det fristående Hamnarbetarförbundet bedrivits sedan avtalet med Transport blev klart.

”Trots att arbetsgivarna har föreslagit ett balanserat avtal i linje med märket och som LO-kollektivet har godkänt, så har Hamnarbetarförbundet tackat nej till det föreslagna avtalet” skriver Sveriges Hamnar i ett pressmeddelande på fredagen. Lag&Avtal har sökt Sveriges Hamnar för en intervju.

Det nya Hamn- och stuveriavtalet tar bort företrädesrätten för visstidsanställda, något Hamnarbetarförbundet inte ser positivt på. Även Hamnarbetarförbundet har yrkanden. Förbundet vill förhandlingsvägen åstadkomma semesterväxling och en fond för finansiering av rehabilitering av skadade visstidsanställda.

Hamnarbetarförbundet vice ordförande Erik Helgeson säger att det knappast pågått några regelrätta förhandlingar.

– Det enda vi gör är att vi ringer varandra en gång per vecka och säger att vi inte har ändrat oss. Sveriges Hamnar försöker trycka ned Transports avtal i vår hals. Vi är till 98 procent helt bakbundna.

Erik Helgeson syftar på den rättspraxis som säger att Kajavtalet är ett andrahandsavtal, underordnat Hamn- och stuveriavtalet.

– Det är jävligt rörigt, vi får se. Vill det sig illa blir det konflikt. Den kan i så fall bli lika brutal som 2019 om vi känner att vår existens är hotad.

Sveriges Hamnar är i sitt pressmeddelande måna om att betona att uppsägningen inte innebär någon omvälvande förändring. ”Alla villkor för alla hamnarbetare i Sverige styrs av Hamn- och stuveriavtalet och det är redan klart. Uppsägningen påverkar varken verksamheten eller villkoren för de anställda ute i hamnarna”, skriver man.

Vidare betonar Sveriges Hamnars förhandlingschef Johan Grauers att organisationen är öppen för att teckna ett nytt Kajavtal.

Läs mer: