Arbetsdomstolen

Vägrade ta kollegor i hand - förlorade i AD

Kvinnan är sunni-muslim och vill på grund av sin religion inte hälsa på män genom att skaka hand med dem. Kvinnan hälsar i stället genom att hålla en hand mot hjärtat och buga. Foto: Jörgen Appelgren
Kvinnan är sunni-muslim och vill på grund av sin religion inte hälsa på män genom att skaka hand med dem. Kvinnan hälsar i stället genom att hålla en hand mot hjärtat och buga. Foto: Jörgen Appelgren

Arbetsdomstolen anser inte att det är bevisat att en muslimsk lärarvikarie diskriminerades för att hon vägrade handhälsa på sina kollegor. Ord står mot ord i väsentliga delar, skriver AD i din dom, men dömer till den stämda skolans fördel.

Publicerad

(Uppdaterad) Fackförbundet Unionen hade stämt Kunskapsskolan i Helsingborg och Almega Tjänsteföretagen efter att en lärarvikarie ska ha fått ett ultimatum av skolans rektor:  Skaka hand med alla män – eller sluta.

Kunskapsskolan hävdar dock att man inte uttryckligen ställt detta krav. Arbetsdomstolen finner det inte heller utrett att så skulle ha skett.

Kravet ska, enligt lärarvikarien, ha återupprepats i ett telefonsamtal mellan henne och rektorn. Men trots att samtalet uppges vara centralt i sammanhanget, och ska ha varit inspelat, har det inte åberopats som bevisning i målet.

Domskälen är inte glasklara och Arbetsdomstolen konstaterar också att när det gäller de närmare omständigheterna kring händelseförloppet går uppgifterna isär. Ord står mot ord i väsentliga delar. Och frågan om det är diskriminering att kräva att alla ska skaka hand blev inte prövad.

Den aktuella lärarvikarien härstammar från Palestina, men är född i Sverige. Hon är troende sunnimuslim och som sådan anser hon att män och kvinnor, utan nära relation, inte bör beröra varandra. Hon handhälsar därför inte på män, utan hälsar genom att placera en hand på hjärtat och buga.

Kvinnan är universitetsutbildad civilingenjör, men jobbade extra som lärarvikarie. I slutet av augusti 2016 bokades hon in för arbete som matematiklärare på Kunskapsskolan i Helsingborg. Det är en friskola där hon själv varit elev och därför är bekant med flera av de anställda. 

Innan sitt första arbetspass träffade hon på två kollegor, en lärare och en skolvärd. Eftersom de båda var män hälsade hon på dem genom sitt alternativa sätt. Skolvärden, som också är muslim, blev upprörd av detta.

Senare under dagen kallades lärarvikarien upp till rektorn, som ville veta varför hon inte skakat hand. Enligt fackförbundet Unionen ska rektorn ha krävt att hon skulle handhälsa på alla, såväl kollegor som föräldrar, om hon skulle få fortsätta att arbeta på skolan.

Skolan hävdar dock att rektorn under mötet förklarar vad skolans viktigaste styrdokument, skollagen och läroplanen, kräver beträffande likabehandling av män och kvinnor samt att lärare och övrig personal i skolan, som vuxna förebilder för eleverna, måste handla enligt dessa regler och principer.

Rektorn sade vidare att reglerna innebär att de som arbetar på skolan är skyldiga att arbeta för likabehandling och för att motverka traditionella könsmönster. Skolans krav på likabehandling skulle således inte något att göra med lärarvikariens religiösa övertygelse i sig eller hennes etniska tillhörighet.

Lärarvikarien ska också ha fått frågan om hur hon skulle agera om en manlig elev eller förälder skulle sträcka fram handen för att hälsa. Utan att besvara frågan lämnade hon mötet och arbetsplatsen.

Eftersom Arbetsdomstolen avslår Unionens talan får fackförbundet får ersätta Kunskapsskolan i Sverige AB och Almega Tjänsteföretagens rättegångskostnader på 348 226 kronor.