nyheter

Vårdförbundet avbryter strejken i Östergötland

Strejk och semester gick inte att förena i Region Östergötland.

Vårdförbundet avbryter strejken i Region Östergötland. Därmed kan sommarbemanningen och semesterplaneringen bestå utan att det uppstår samhällsfarlighet.

Publicerad Uppdaterad

Idag, onsdag, gick Region Östergötland och Vårdförbundet ut med nyheten att förbundets strejk ska avbrytas från och med på måndag.

Efter midsommarhelgen startar regionens sommarbemanning med det beslutade semesterutlägget. Regionledningen kunde inte se hur man skulle lyckas med sitt vårdåtagande med både strejk och semesterledigheter.

Därmed kallade arbetsgivaren Vårdförbundet till förhandling som alltså utmynnar i att förbundet drar tillbaka strejken.

Karl Landergren, medicinsk direktör vid Region Östergötland förhandlade med Vårdförbundet.

Karl Landergren, medicinsk direktör, säger att parterna haft flera förhandlingar fortlöpande om delar av konflikten och risker för patienterna. Den senaste förhandlingen påbörjades för en vecka sedan och har pågått fram till idag.

− Vi gjorde bedömningen att det krävdes en minimibemanning för att det inte skulle uppstå risk för liv och hälsa. Den bemanningen var ganska nära den planerade på sommaren då många har semester.

Om man inte hade kunnat enas hade storskaligt återkallande av semester varit ett alternativ, enligt Karl Landergren.

− Då valde Vårdförbundet att dra tillbaka strejkåtgärderna. Vi har inte skrivit protokollet än men är överens.

En annan möjlighet för regionen hade varit att vända sig till den särskilda nämnden för samhällsfarlighet.

− Men det är möjligt att nämnden hade tyckt att vi först behövde ha återkallat semester, det vet vi inte, säger Karl Landergren.

Amanda Barkarö, Vårdförbundets lokala konfliktledare, säger att parterna inte har nått någon överenskommelse, åtminstone inte i formell bemärkelse.

Amanda Barkarö, Vårdförbundets konfliktledare i Region Östergötland.

− Det är ett ensidigt beslut från vår sida att avbryta strejken, men det har föranletts av förhandlingen om samhällsfarlighet, säger Amanda Barkarö.

Det är viktigt att betona, menar hon.

− Vi äger strejken och varslets utformning, sedan kan vi komma överens med arbetsgivaren att frångå delar. Nu upplevde vi att justeringen som arbetsgivaren önskade var så stor.

Amanda Barkarö förklarar att lokala Vårdförbundets beslut, som är förankrat med förbundsstyrelsen, beror på att regionledningen ville förhandla om så omfattande utökade undantag från strejken att det i praktiken skulle innebära att strejken upphörde.

Vad hade hänt om Vårdförbundet inte hade fattat det här beslutet?

− Då hade medlemmars semester kunnat bli återkallad eller så hade frågan kunnat lyftas till den centrala nämnden.

Vad händer med kraften i er konflikt nu?

− Vi ser det som att vi satt fingret på svagheter i arbetsgivarens organisationen, den är så pass slimmad att det inte finns några marginaler, säger Amanda Barkarö.

Strejken startade den 4 juni och trappades upp den 11 juni. Totalt har 250 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor varit uttagna i strejk i Region Östergötland, enligt Östgöta Correspondenten. Den blockad mot mertid och övertid som Vårdförbundet upprätthåller sedan den 25 april fortsätter som tidigare. Från början rådde även en blockad mot nyanställningar, men den har Vårdförbundet sedermera avvecklat.

Läs mer: