Advokater: Fördubbla uppsägningstiderna

2019-02-07 13:20 Mikael Kindbom  

Dubbla uppsägningstiden så att det blir lättare att luckra upp turordningsreglerna. Det föreslår advokaterna och arbetsrättarna Sten Bauer och Johan Zetterström i en debattartikel på nätsajten Dagens Juridik.

Advokaterna Sten Bauer och Johan Zetterström arbetar i arbetsrättsgruppen på Baker McKenzie Advokatbyrå. De skissar på hur omställningen skulle kunna se ut för de arbetstagare som drabbas av förändrade turordningsregler om regeringen driver igenom januariavtalet.

Deras förslag är att lagstiftaren inför en kompletterande regel som i vissa arbetsbristsituationer förlänger de anställdas uppsägningstid till den dubbla uppsägningstiden jämfört med vad som idag följer av LAS.

Av januariavtalet framgår bland annat att lagen om anställningsskydd "ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna". Idag får arbetsgivare med tio eller färre anställda undanta två personer från turordningslistan. Frågan ska nu utredas men Sten Bauer och Johan Zetterström tolkar förslaget som att fler arbetsgivare ska ges möjlighet att undanta personer av särskild betydelse för verksamheten, och eventuellt kommer fler att kunna undantas från turordningen.

Läs mer: Sjöstedts ultimatum till Löfven: Rör inte arbetsrätten

Sten Bauer och Johan Zetterström anser att det är för svårt att runda turordningen idag. Det går att undanta personer utifrån kravet på ”tillräckliga kvalifikationer” men regeln är svårtolkad och  dessutom är "tillräckligt kvalificerad" per definition inte detsamma som "bäst lämpad".

”En uppluckring av turordningsreglerna framstår därför som nödvändig, och en höjning av tröskelvärdena är ett steg på vägen. En förlängning av uppsägningstiden vore ett bra komplement. Förlängningen skulle träda i kraft enbart i de fall där en person i kraft av anställningstid och kvalifikationer skulle kunna göra anspråk på en annan anställds tjänst men där arbetsgivaren inte vill erbjuda tjänsten” skriver advokaterna.

I dagsläget, konstaterar de, skulle en sådan vägran från arbetsgivaren kunna medföra ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor och upp till 32 månadslöner i ekonomiskt skadestånd.

”Att de mycket höga ersättningsnivåerna leder till att svenska företag inte alltid behåller den bäst lämpade personalen kan knappast förvåna någon”.

Och det är här den förlängda uppsägningstiden kommer in.

”För den anställde så skulle en dubblerad uppsägningstid medföra ett förlängt omställningsskydd. Lön och övriga förmåner är skyddade under perioden i fråga och därefter träder övriga omställningsskydd in, såsom avgångsersättning och a-kassa. Det skulle även vara möjligt att införa en minsta uppsägningstid på exempelvis tre månader för att ge extra tid till omställning”.

Läs mer: Så ska tjänstemän få lättare att ställa om

Eftersom uppsägningen skulle kopplas till en arbetsplikt skulle det inte heller kosta något för företagen, åtminstone inte så länge det finns arbete kvar att utföra. Fast samtidigt gäller det då att planera uppsägningen i god tid.

Till slut lyfter Sten Bauer och Johan Zetterström fram ännu en fördel.

”Lösningen är också tillgänglig för samtliga arbetsgivare, till skillnad från avtalsturlistor som förutsätter att arbetsgivaren har kollektivavtal. En dubblerad uppsägningstid skulle med andra ord såväl uppfylla januariavtalets krav på lägre kostnader för uppsägningar samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls”.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt