Erland Olauson: Då är hamnstrejken olaglig

2019-01-23 14:06 Mikael Kindbom  
Erland Olauson, Opo, ordförande för de opartiska ordförandena. Foto: Jörgen Appelgren

– Om Hamnarbetarförbundets strejk syftar till att tränga undan Transports avtal med arbetsgivarna är den olaglig. Det säger Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare på LO och den som utredde strejkrätten för arbetsmarknadens parter förra året.

Erland Olauson, ordförande för Opo - de opartiska ordförandena som ska bistå parterna i industrin under avtalsförhandlingarna, följer nu konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Men han är inte tillräckligt insatt för att kommentera detaljerna i den. Däremot uttalar han sig gärna på ett principiellt plan.

Erland Olausons uppfattning är att Hamnarbetarförbunden har all rätt i världen att strida för att få till ett kollektivavtal. I det här fallet erbjuds dock bara ett andrahandsavtal vilket innebär en kopia av Transports avtal och det vill inte förbundet gå med på. Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget avtal.

– I så fall skulle det kunna vara fråga om att man vill undantränga Transports avtal och det är olagligt enligt Lex Britannia-principen (se faktaruta nedan) och enligt gällande regler, säger Erland Olauson.

Läs mer: ”Vi vill inte tränga undan Transports avtal”

Samma principer kommer gälla även med det förslag som regeringen lagt och som bygger på Erland Olausons utredning. När lagen träder i kraft  kommer det inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.

– Med ett andrahandsavtal kan Hamnarbetarförbundet på samma sätt som Transport företräda medlemmar i tvister, mbl-förhandla och så vidare. De får samma rättigheter.

Förbundet säger dock i egna uttalanden att ett andrahandsavtal ”kräver att fackförbundet avsäger sig rätten att vara delaktiga i lokala uppgörelser på arbetsplatserna där medlemmarna jobbar, möjligheten att tolka det egna avtalet och rätten att väcka talan i Arbetsdomstolen om arbetsgivarparten bryter mot ingångna avtal”.

Läs mer: Facket nobbar medlarnas bud i hamnkonflikten

Men frågan är om det finns andra möjligheter.

– Det finns bara två vägar: Antingen respekterar facket rättsläget och sluter ett andrahandsavtal eller så får arbetsgivarna acceptera ett särskilt avtal med Hamnarbetarförbundet. Problemet blir dock då att det innebär avtalsbrott mot Transports avtal, menar Erland Olauson.

Om den nu aktuella konflikten till slut hamnar i AD som en fråga om fredspliktsinvändning menar Erland Olauson att Hamnarbetarförbundet kan fällas om det visas att strejken syftade till en undanträngning av Transports avtal.

Lex Britannia

Lex Britanniaprincipen har sitt ursprung i den så kallade Britanniadomen (AD 1989 nr 120) som rörde ett utländskt bekvämlighetsflaggat fartyg som utsattes för stridsåtgärder och sympatiåtgärder. Enligt Lex Britiannia-principen kan en stridsåtgärd förklaras olovlig bara om den syftar till att angripa det befintliga kollektivavtalsförhållandet. Britanniaprincipen hindrar dock inte en arbetstagarorganisation från att vidta stridsåtgärder uteslutande i syfte att träffa ett kollektivavtal som reglerar villkoren för organisationens egna medlemmar.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer