”Vi vill inte tränga undan Transports avtal”

2019-01-24 14:47 Mikael Kindbom  
Hamnkonflikten är nu inne på sitt andra dygn. Eskil Rönér ordförande i Hamnarbetarförbundet, Erik Helgeson, t h, i förbundsstyrelsen, utanför Närlingslivets hus i Stockholm på tisdagen. Foto: TT-Bild

HAMNSTREJKEN. – Det är ju vi som lagt fram ett rent avtal som innehållsmässigt är likalydande med Transports. Det är arbetsgivaren som nu kräver tillägg som begränsar dess rättsliga tillämpning, säger Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse.

Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare i LO, uttalade sig för Lag & Avtal i går och menade att om den konflikt som Hamnarbetarförbundet inledde i går syftar till att undantränga Transports kollektivavtal med Sveriges Hamnar så är den olaglig.

Men Erik Helgeson menar att Hamnarbetarförbundets inte vill tränga undan Transports avtal. Istället accepterar man ett likalydande avtal. Och till medlarna har man gett beskedet att man är överens med arbetsgivarna om att det befintliga Hamn- och stuveriavtalet ”är det först ingångna avtalet på tillämpningsområdet”.

– Vi har inte krävt allmängiltighet. Vi vill teckna avtal för våra egna medlemmar, säger han.

Men det som Hamnarbetarförbundet invänder mot är en bilaga som arbetsgivarparten Sveriges Hamnar vill lägga till det likalydande avtalsförslaget, och som medlarna fått del av. Denna bilaga anger att endast Transport kan träffa lokala avtal om exempelvis arbetstider med arbetsgivarna. ”Således ger det nu träffade avtalet inte upphov till någon lokal dispositivitet med Hamnarbetarförbundet” står det i bilagan.

Och när det gäller de rättigheter och skyldigheter enligt lag, till exempel medbestämmandelagen, som Hamnarbetarförbundet får enligt avtalet är det Transport och Sveriges Hamnar ”som förfogar över eventuella tolkningstvister gällande Hamn- och stuveriavtalet”.

Läs mer: Arbetsgivaren: Hamnstrejken är olovlig

Det är detta som fått Hamnarbetarförbundet att se rött. På sin hemsida skriver de: ”Därmed skulle fackförbundet frivilligt avtala bort fackliga rättigheter som följer av normala kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden enligt lag och gällande rättspraxis”.

– Det låter på Erland Olauson som att vi inte köper rättsläget. Men det är ju arbetsgivarsidan som kräver särskilda skrivningar som skulle föregå framtida bedömningar i Arbetsdomstolen. Vi vill givetvis delta fullt ut i lokala vardagsförhandlingar ute i hamnarna där våra medlemmar jobbar. Ett självständigt likalydande avtal skulle ge arbetsgivarna incitament att inkludera även Hamnarbetarförbundet. Därför kan vi inte avtala bort saker vi eventuellt har rätt till enligt lag genom någon märklig sidobilaga. Om vi är oense i någon fråga som inte tidigare prövats, borde den ytterst avgöras av AD när det råder fredsplikt mellan oss. Det är den svenska modellen, säger Erik Helgeson.

Läs mer: Eskil Rönér: ”Gubbarna har bara blivit mer motiverade”

Erik Helgeson betraktar medlarnas lösning som identisk med arbetsgivarpartens bilaga, vilket i praktiken gör det till ett hängavtal för Hamnarbetarförbundet upphängt på löptiden i Transports avtal. Slutsatsen från Hamnarbetarförbundet är alltså att om bilagan försvinner skriver man på.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer