Hamnarbetarförbundet avvisar lagförslag om fredsplikt

2019-01-22 15:09 Mikael Kindbom  
Eskil Rönér, förbundsordförande för Hamnarbetarförbundet.

Svenska Hamnarbetarförbundet avvisar i sitt remissvar helt regeringens förslag om fredsplikt. Förbundet varnar för avtalsshopping och utbredning av fackföreningar som inte verkar utifrån arbetstagarnas intressen, så kallade gula fackföreningar. 

Eftersom Hamnarbetarförbundet drabbas hårdast av regeringens promemoria är kritiken inte förvånande. Att promemorians förslag i princip är en kopia av det förslag som arbetsmarknadens etablerade parter tagit fram har bara ökat Hamnarbetarförbundets irritation.

”Organisationernas företrädare har varit tydliga med att lagförslagets syfte är att påverka och begränsa en tredje part, Svenska Hamnarbetarförbundet. Ett sådant sätt att stifta lag är inte förenlig med grundläggande krav på rättssäkerhet i ett modernt demokratiskt samhälle” skriver förbundet i remissvaret.

I regeringens promemoria föreslås att en arbetstagare i vissa fall inte ska få vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation.

Det föreslås att stridsåtgärden endast ska vara lovlig om åtgärden har till ändamål att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt och om arbetstagarorganisationen inför åtgärden har förhandlat med arbetsgivaren om de krav som organisationen ställer.

Läs mer: Eskil Rönér: ”Gubbarna har bara blivit mer motiverade”

I promemorian föreslås dessutom ett utvidgat förbud mot stridsåtgärder som har till ändamål att utöva påtryckning i rättstvister. Förslaget innebär att förbudet i motsats till i dag även ska gälla för arbetsgivare och arbetstagare som inte är bundna av kollektivavtal och att det ska gälla vid alla individuella tvister om lag eller avtal.

Hamnarbetarförbundet noterar vidare att stor vikt i promemorian läggs vid att lagstiftningen inte avser ändra det som idag gäller för konkurrerande avtal. ”Detta är en förvånansvärt naiv inställning som exempelvis inte tar hänsyn varken till att nya branscher och arbetsgivare ständigt tillkommer, eller att förändrad lagstiftning i sig leder till förändrade incitament och beteenden hos berörda parter”.

Hamnarbetarförbundets slutsats är att förslaget i praktiken omöjliggör strejker för det förbund som inte har det första kollektivavtalet.

”Den enda möjlighet som återstår för en facklig organisation vars avtalade arbetsvillkor ignoreras, är att vända sig till Arbetsdomstolen för att kräva att det egna avtalet ska tillämpas. Tvärtemot vad LO, TCO och Saco givit uttryck för, finns idag inga tidigare domar som tydligt ger svar på hur sådana avgöranden i Arbetsdomstolen kommer att falla ut” skriver förbundet.

Läs mer: Hamnkonfliktens parter nobbar medlarnas bud

Med försvagad rätt att strejka mot arbetsgivare som har befintliga avtal ökar, enligt hamnarbetarna, risken att sådana dyker upp även i Sverige, exempelvis i nya branscher och i företag där det inte finns avtal sedan tidigare. Samma fackliga organisationer som idag föreslår utvidgad fredsplikt skulle då bli bakbundna av sitt eget lagförslag. Risken för dumpning av löner och villkor är överhängande.

Slutligen påminner Hamnarbetarförbundet om att förbundet har strävat efter att teckna rikstäckande kollektivavtal sedan bildandet 1972 men utan att nå fram. Hamnarbetarförbundet inser nu att man kommer att drabbas av förbud mot konflikter i de fall en arbetsgivare sedan tidigare är bunden av avtal. ”Särskilt allvarliga är resonemangen om att Arbetsdomstolen inte bara ska bedöma vad som hänt i samband i ett aktuellt fall. Domstolen ska även väga in om de fackliga kraven kan betraktas som trovärdiga mot bakgrund av den fackföreningens historia, exempelvis om facket brukar träffa kollektivavtal. 

Sådana bedömningar blir direkt diskriminerande mot alla fackföreningar som inte har avtal idag. Det gäller både fackförbund som ännu inte lyckats teckna kollektivavtal och tänkbara nya fackliga organisationer i framtiden” avslutar man remissvaret.

Länk till remissvaret.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer