AD har inte alltid sista ordet

2016-07-14 00:00  

Förloraren i en kollektivavtalsdom i AD måste inte ge upp. Det går att försöka ändra på själva avtalet.På så sätt kom skiftgången på Kvarnsvedens pappersbruk att hamna i avtalsrörelsen.En annan AD-dom om bonus förändrade bemanningsavtalet.

Kvarnsvedens pappersbruk vann i AD den 13 maj 2015. Arbetsgivaren fick rätt att ändra skiftgången i strid med den tioåriga överenskommelsen som fanns med Pappers. Fackklubben krävde då kompensation för den ytterligare arbetstid det ändrade skiftet innebar. Klubben fick med sig Pappers centralt. Förbundets avtalsansvariga förhandlingsombudsman Pontus Georgsson vägrade skriva på något avtal med Industriarbetsgivarna så länge parterna på Kvarnsveden inte hade kommit överens.

Så hamnade Kvarnsvedens pappersbruk mitt i årets avtalsrörelse.

– I början när vi tog med det i de centrala förhandlingarna tog det stopp i alla förhandlingar. Arbetsgivarparterna tyckte inte att Kvarns­vedenfallet hörde hemma i avtalsrörelsen. Då sa vi att vi måste kunna förhandla om det parallellt, säger Pontus Georgsson.

Han anser att det blev ett annat tryck i avtalsrörelsen när Kvarnsvedens skiftarbetstider togs in i förhandlingarna.

– I slutändan hade vi kunnat säga att vi inte skriver på några avtal. Då hade vi hamnat i ett avtalslöst tillstånd. Och vi hade kunnat ta till stridsåtgärder, så på det sättet har det påverkat avtalsrörelsen. Sedan kom vi fram till en central lösning.

Fast medlemmarna är inte så nöjda med den centrala lösningen. Pontus Georgsson undrar varför företaget inte genomförde den förändrade skiftgången på ett smidigare sätt.

– Varför tvingade man igenom saker på ett sätt som bara gör ont i organisationen? Hur tänker företaget göra nästa gång? Har man lärt sig något? säger han.

Arbetsdomstolen avgjorde tretton kollektivavtalstvister under 2015. Av de nio mål som gällde kollektivavtalsbrott handlade två tvister om skiftarbete. Förutom Kvarnsveden var det Livs som hade stämt Swedish Match snusfabrik i Göteborg och Livsmedelsföretagen.

I fallet snusfabriken var det arbetsgivaren som förlorade mot facket. Men Anna Nordin, Livsmedelsföretagens förhandlingschef, hade ingen tanke på att ta upp frågan om skiftarbete i avtalsrörelsen.

– Vi har inte haft ett sådant yrkande utifrån just den domen, fast arbetstidsfrågan är alltid en viktig fråga för oss, säger Anna Nordin.

Två mål om kollektivavtalstolkning gick direkt från Arbetsdomstolen till förhandlingsbordet. Det ena gällde frågan om vilken ersättning en lagbas på ett bygge hade rätt till för sina förberedelser inför ackordsförhandlingar. När ett nytt byggavtal var klart framhöll Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin att hotet mot den lokala lagbasens rättigheter var undanröjt.

Det andra gällde också bemanningsanställdas bonus. LO-förbundet IF Metall hade förlorat i Arbetsdomstolen. Bemanningsavtalet gav inte de inhyrda på Scania rätt till bonus eftersom den enligt avtalet skulle beräknas på tre månader.

– Det är ju orimligt att de bemanningsanställda ska jobba ihop bonus som de sedan inte får del av, säger Kent Ackholt, LO:s ansvariga för bemanningsavtalet.

Självklart ledde domen till krav på en längre beräkningsperiod i avtalsrörelsen, säger Kent Ackholt. I det nya bemanningsavtalet som gäller från den 1 maj i år till den 30 april 2017 är det nu infört att bonusen till de inhyrda ska beräknas på tolv månader. Det var ett av fackets flera viktiga krav som löstes i förhandlingarna.

Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström är också nöjd med det nya av- talet.

– Det är ett givande och tagande som i alla förhandlingar. Vi har fått igenom det som var viktigt för oss – som att minska karenstiden mellan visstidsanställningar hos en och samma kund från ett år till sex månader – och motparterna har fått igenom det som var viktigt för dem, säger Henrik Bäckström.

Elisabet Örnerborg

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt