Arbetsgivarna: Facken måste leverera

2014-11-19 23:00 Carl von Scheele  
Stefan Koskinen, Almega.

Arbetsgivarnas budskap till PTK är glasklart. Om det ska bli någon fortsättning på förhandlingarna om omställningsavtal och en årlig miljard till kompetensstiftelsen måste facket vara med och skrota dagens turordningsregler.

Svenskt Näringsliv är försiktigt i kommentarer till de ajournerade förhandlingarna om omställningsavtalet, men ett par av de tunga arbetsgivarförbunden är desto tydligare.

– Det kommer inte att bli ett avtal där den ena parten får sina intressen tillgodosedda och den andra en tummetott, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör i Almega Tjänsteföretagen och en av dem som sitter med i Svenskt Näringslivs förhandlingsdelegation.

Hans kollega Ander Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, ser en logisk koppling mellan införandet av kompetensstiftelsen och turordningsregler som utgår från individens kompetens.

– Förhandlingarna kommer inte i gång med mindre än att PTK omprövar sitt nuvarande ställningstagande.

Stefan Koskinen håller med:

– Om PTK vill ha en utvecklad kompetenssatsning måste de leverera en turordning som hjälper företagen på något sätt.

De turordningsregler som Svenskt Näringsliv kräver har sina rötter i 1960-talets huvudavtal med LO. I avtalet fanns regler om lokala förhandlingar vid driftsinskränkningar. Uppsägningar skulle ha saklig grund. Vid urvalet skulle man ta hänsyn till både skicklighet och lämplighet samt till anställningstidens längd och försörjningsbörda. Tvister kunde föras vidare till skiljedom i en nämnd med opartisk ordförande.

I ett sådant system skulle de lokala förhandlingarna kunna liknas vid dagens MBL-förhandlingar.

– Förhandlingsordningen skulle ligga kvar.  På det sättet har den fackliga parten en möjlighet att föra fram de synpunkter och aspekter i kompetensfrågan som har betydelse, säger Anders Weihe.

– Utgångspunkten i vårt förslag var ju inte att man skulle hitta på nya kompetenskriterier i samband med neddragningar, utan att man ska använda de kompetenskriterier som redan finns i bolagen och framgår av våra löneprinciper.

- Där ska parterna titta på ansvar, kompetens och sättet att utföra arbetet.

På arbetsgivarsidan är man benhård när frågan kommer upp om vem som ytterst ska bedöma kompetensbehovet.

– Det måste arbetsgivaren stå för, säger Stefan Koskinen, Almega.

– Men parterna har också diskuterat en lösning där arbetsgivaren inte skulle kunna välja vid helt jämförbar kompetens. Då ligger det inte i arbetsgivarens intresse att låta den med kortare anställningstid vara kvar.

– Jag tror att kompetensen måste bedömas med en viss marginal, så att företaget inte hamnar i en tvist och riskerar skadestånd. Så är det redan i dag vid bedömningen av tillräckliga kvalifikationer.?n

Carl von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna