Basen är basen för tryggheten

2013-10-16 23:00 Elisabet Örnerborg  

Vilket lands socialförsäkringar gäller egentligen? Helt avgörande är vilken stationeringsort som står i anställningsavtalet.

Två saker är avgörande för arbetsrätten och socialförsäkringarna: Dels var personen är anställd och dels var personen är stationerad.

Anställningsstället avgör vilket lands arbetsrätt som gäller (se vidare sid 27). Stationeringsorten, basen, avgör vilket lands socialförsäkring personalen skyddas av.

1. Flygpersonal anställd nu:

Tidigare var det svårt att veta var piloter och kabinpersonal anställda i olika flygbolag skulle vara försäkrade. Men nu är det stationeringsorten som avgör vilket lands socialförsäkring, som sjukförsäkring och föräldraförsäkring, som gäller. Det har EU satt upp regler för. Sverige antog de aktuella reglerna den 28 juni 2012 och EES-länderna Norge och Island i februari i år. Det enda EU-land som inte antagit de nya reglerna är Schweiz.

Det ska framgå av piloternas anställningsavtal, enligt de nya reglerna, vilken stationeringsort de har.

2. Flygpersonal anställd före 2012:

För piloter och kabinpersonal anställda före juni 2012 finns övergångsregler. Den medlemsstats lagstiftning som var aktuell innan förändringen ska fortsätta gälla, dock högst i tio år.

Den svensk som vill omfattas av de nya reglerna kan ansöka hos Försäkringskassan om att slippa övergångsreglerna.

3. Bemanningsanställd flygpersonal:

För piloter uthyrda från bemanningsföretag är huvudprincipen att han eller hon ska vara försäkrad i boendelandet om det är i det landet han eller hon arbetar mest.

JURISTFAKTA:

I EU:s förordning 883/2004 har en ändring införts ”artikel 11.5” som infördes i EU:s förordning 465/2012. Förordning 883/2004 fortsätter att gälla men beroende på tidsperioder och om förordning 465/2012 antagits kan bestämmelserna se olika ut.

Skatta i landet du bor

Utgångspunkten är att den som bor i Sverige ska betala skatt i Sverige.

FÖR RYANAIR:

Sverige har rätt att beskatta det arbete piloter och kabinpersonal som jobbar för Ryanair gör ombord. Irland har rätt att beskatta det arbete som flygpersonalen eventuellt gör på Irland.

FÖR NORWEGIAN:

Norwegians flygpersonal ska endast beskattas i boendelandet enligt ett nordiskt avtal. Den som jobbar för Norwegian och bor i Sverige betalar alltså skatt här.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna