Brister i förhandlingarna om jobb på ny polismyndighet

2017-01-26 00:00 Ann Norrby  

Polisförbundet skulle ha fått bättre underlag inför förhandlingarna om bemanningen av den nya myndigheten. Men det räckte att den så kallade genomförandekommittén genomförde förhandlingarna.

När de 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen skulle ombildas till en sammanhållen myndighet inrättades en särskild genomförandekommitté. Polismyndigheten skulle vara bildad den 1 januari 2015 och den omfattade 28 500 medarbetare. I augusti 2014 förhandlade kommittén om en preliminär inplacering av de anställda.

Efter att myndigheten hade bildats uppkom tvister mellan staten och OFR:s förbundsområde OFR/P, vilket är en del av Offentliganställdas Förhandlingsråd. Polisförbundet företrädde arbetstagarparten.

Tvisterna gällde om staten hade förhandlat fullt ut i ett antal frågor, främst bemanningen av den nya myndigheten.

Arbetstagarparten: Polismyndigheten skulle i första hand ha förhandlat om bemanningen, detaljorganisation och styrdokument, tillfälliga chefsförordnanden samt arbets-, delegations- och handläggningsordningar före besluten. Staten ska betala 10 000 000 kronor i allmänt skadestånd. Detta gäller oavsett om genomförandekommittén hade förhandlat i dessa frågor.

I andra hand, om AD skulle anse att kommittén hade rätt att förhandla, ska staten betala 10 000 0000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot den primära förhandlingsskyldigheten. De förhandlingar som genomfördes i augusti 2014 uppfyllde inte kraven i medbestämmandelagen.

Staten: Förhandlingsskyldigheten fullgjordes i alla delar.

Arbetsdomstolen: Genomförandekommittén hade rätt att förhandla för statens räkning. Det ingick i kommitténs uppdrag. Den nya Polismyndigheten var inte skyldig att förhandla med motparten innan myndigheten fattade och/eller verkställde beslut som kommittén redan hade förhandlat om.

Arbetstagarpartens förstahands­yrkande avslås.

När det gäller förhandlingsskyldigheten inför besluten om bemanning fick arbetstagarparten varken tillräcklig information eller underlag för att ha möjlighet att lämna synpunkter på individ- och gruppnivå. Den preliminära inplaceringen av de anställda i augusti 2014 justerades under hösten i cirka 9 000 fall. Fackliga representanter deltog i förändringsarbetet i andra former än förhandlingar.

Staten fullgjorde inte sin förhandlingsskyldighet fullt ut. Kommittén borde ha kommit överens med motparten om hur arbetstagarinflytandet skulle gå till. Dessutom skulle kommittén ha gjort klart att det inte skulle hållas några fler förhandlingar på central nivå efter augustibeslutet.

Polisförbundet borde tydligt ha gjort klart att förbundet ansåg dels att genomförandekommittén inte kunde genomföra medbestämmandeförhandlingarna, dels att den nya Polismyndigheten skulle genomföra förhandlingarna.

Arbetstagarpartens andrahandsyrkande avslås delvis.

DOMSLUT

Staten ska betala 200 000 kronor i allmänt skadestånd till OFR/P. Parterna får betala sina egna rättegångskostnader eftersom de vunnit och förlorat i lika mån.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer