Cheferna kan göra folk friska

2010-04-20 11:00 Elisabeth Vene  

Ett strategiskt och genomtänkt ledarskap utan kelgrisar och hackkycklingar i en organisation, där alla blir sedda och rättvist behandlade. Det håller medarbetarna friska. Det är slutsatsen i en doktorsavhandling av Ulrich Stoetzer.

<p>Relationerna på jobbet är avgörande för hur man mår. Det vet alla, även de som inte har börjat jobba än.</p> <p>- Ska man kunna rekrytera den personal man vill ha måste man kunna visa att man behandlar folk väl. Det håller inte med enbart belöningssystem. Det finns helt andra krav. Det är inte bara lönen som räknas, man lägger till "bra arbetskamrater" i undersökningarna. </p> <p>Det säger Ulrich Stoetzer. Han är psykolog och har skrivit sin doktorsavhandling om relationerna på jobbet.</p> <p>Hans mål var att hitta en annan vinkel än all problemfokusering när det gäller arbetsmiljön. Tillsammans med kolleger på Arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet bestämde han sig för att i stället undersöka hur det kommer sig att folk verkar vara friskare än genomsnittet på vissa företag.</p> <p>Vad de har kommit fram till är att de friska företagen satsar aktivt på ledarskap. Ledarstilen är gemensam och uttalad, vilket gör att medarbetarna vet att de får samma rättvisa respons, oavsett vilken chef de går till. Och då är det inte millimeterrättvisa vi pratar om.</p> <p>- Det handlar om att känna sig schyst behandlad. Det är okej med skillnader om man förstår varför, säger Ulrich Stoetzer.</p> <p>Arbetet är så mycket mer än att utvecklas yrkesmässigt. Att gå in i yrkeslivet innebär också att vi utvecklas tillsammans med andra människor. </p> <p>- Bra relationer är en del av vår grundtrygghet, så det är inte konstigt att det påverkar vårt psyke. Man blir stressad av dåliga och oförutsägbara chefer i dåliga organisationer, säger Ulrich Stoetzer, som tror att det finns ett starkt samband mellan frisk och framgångsrik. </p> <p>- Jag har inte undersökt just det, men det är en rimlig hypotes.</p> <p>Ulrich Stoetzer anser att arbetshälsoforskningen kanske står inför ett paradigmskifte.</p> <p>- Vi vet mycket om sambandet mellan arbetsvillkor och hälsa. Men det är dags att gå vidare, från att konstatera samband till att se hur man aktivt kan förbättra arbetsmiljön. </p> <p>Hur gör man det?</p> <p>- Vi kunde till exempel se att företag med låga sjukskrivningsnivåer aktivt och systematiskt arbetade med personalen kring en gemensam värdegrund. </p> <p>- Om inte relationerna mellan medarbetarna fungerar, kan det vara idé att ta hjälp av till exempel företagshälsovården. </p> <p>Ulrich Stoetzer hoppas att hans rön kan användas som verktyg i ett företag, där man vill förbättra hälsan hos medarbetarna. Han hoppas att snart kunna utvärdera något fall där man prövat hans resultat som verktyg. Det är svårt att mäta resultatet i minskade sjuksiffror, för det tar lång tid innan det går att avläsa långtidssjukskrivningar.</p> <p>- Men rättvisan eller kvaliteten på relationerna i organisationen kanske kan mätas, det som kallas "relational justice".</p> <p>Ulrich Stoetzer har undersökt privata företag i alla branscher i Sverige. Nu ska han kolla hur det ser ut i den offentliga sektorn.</p> <p>- Ofta pratar man om deras höga ohälsotal, men det finns enheter inom till exempel skola och omsorg med låg sjukfrånvaro, säger Ulrich Stoetzer.</p>

Uppmuntran eller hån?

  • Om organisation är bra är det en trevlig bekräftelse att bjuda på frukt.
  • Om organisationen fungerar dåligt kan fruktkorgen upplevas som ett hån.

Så skapas en frisk organisation

  • Man blir behandlad med respekt och vänlighet.
  • Man blir lyssnad på som individ.
  • Cheferna strävar efter att alla ska bli behandlade lika. Egna personliga preferenser får inte styra.
  • Cheferna ger snabb återkoppling.
  • Man vårdar de anställdas rättigheter.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer