”Det finns ett värde i att DO är synlig”

2020-09-17 00:00 Kamilla Kvarntorp  
Lars Arrhenius säger att uppväxten i Afrika väckte hans intresse för mänskliga rättigheter. Foto: Håkan Flank/Läkarmissionen

Anställningsintervjun. Lars Arrhenius blir den 1 ­december ny Diskrimineringsombudsman. Han tycker att det är viktigt att DO är synlig, och är positiv till att myndighetens sanktions­möjligheter ses över.

Varför sökte du jobbet som ­Diskrimineringsombudsman?

– Jag har jobbat med rättighetsfrågor i många år, bland annat 16 år som jurist och advokat. Det finns inget bättre jobb för den som vill jobba med de här frågorna, de har varit drivkraften i hela mitt yrkesliv.

Varifrån kommer ditt engagemang för mänskliga rättigheter?

– Jag växte upp i Afrika där mina föräldrar var missionärer. Tills jag var fjorton år bodde vi i Rwanda och senare i Burundi, som då var ett av världens fattigaste länder. Jag blev tidigt medveten om att förutsättningarna är olika för olika människor. De där åren påverkade mig mycket och gjorde att jag utbildade mig till jurist och specialiserade mig på mänskliga rättigheter.

Vilken är DO:s viktigaste uppgift?

– En viktig uppgift är DO:s tillsyn och att granska om lagar och förordningar följs. Men att motverka diskriminering genom att främja lika rättigheter, vara ett stöd i det förebyggande arbetet och ge enskilda som känner sig utsatta en möjlighet att uppmärksamma myndigheten på diskriminering är också väldigt viktigt.

Många myndigheter gjorde ingen lönekartlägg­ning 2019. Hur tycker du att diskri­minerings­lagen fungerar?

– Det behöver jag sätta mig in i. Men tillsynsuppdraget måste leda till att lönekartläggning sker. En utredning ser över DO:s sanktionsmöjligheter, det är positivt. Det måste bli en effekt om någon bryter mot reglerna, annars finns en uppenbar risk för att beteendet fortsätter.

Är diskriminering ett växande problem i samhället?

– De berättelser som människor ger uttryck för i stora rörelser som Black Lives Matter och ­Metoo visar att det finns ett omfattande problem i samhället.

Hur kommer det att märkas att du är DO?

– Det finns ett värde i att DO är synlig och pedagogiskt förklarar olika beslut som myndigheten har fattat så att de blir begripliga.

Blir du synligare än din före­trädare?

– Jag vill inte göra en jämförelse med nuvarande DO. Det får framtiden utvisa.

Har du också bytt jobb? Mejla redaktionen.

Kamilla Kvarntorp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer