Det kostar mer att förlora i AD - 3,8 miljoner till två advokater för ett mål

2013-12-15 23:00 Elisabet Örnerborg  

Den som förlorar i Arbetsdomstolen får förutom sina egna ombudskostnader oftast betala vinnarens.Elektrikerförbundet, som 2012 förlorade målet om kontrollavgifter, fick betala 3,8 miljoner bara för motparternas ombud. Det mesta gick till två advokater.

– Advokater är dyra, säger chefen för LO-TCO Rättsskydd Dan Holke. Och dyrast är affärsbyråernas advokater i storstäderna.

Enskilda arbetstagare ute i landet däremot, som inte är med i facket och anlitar advokaten på orten, kommer billigare undan om de förlorar.

Det förklarar att samtidigt som några av de högst utdömda ombudsarvodena gick till advokater 2012, var det också advokater som fick ta emot de lägsta arvodena.

Att rättegångskostnaderna mer än fördubblats på tio år tror Dan Holke beror på att målen i dag är betydligt större, allt som motparten säger bestrids.

– Man skriver också mer i dag, en tradition som advokaterna fört in för att kunna ta mer betalt, säger Dan Holke.

Elektriska Installatörs­organisationen EIO:s arbetsrättsjurist Ulf Nordström håller med om att det blir dyrare med advokater.

– Typiskt sett är det så. I det här fallet anlitade vi advokater för att det var ett så omfattande mål, säger han.

Arbetsgivarorganisationernas egna jurister brukar för det mesta företräda sina medlemsföretag. De fyra företagen i målet mot Elektrikerförbundet var också medlemmar i EIO, som företräddes av Ulf Nordström.

Advokaterna Robert Strömberg och Jens Tillqvist på advokatfirman Cederquist företrädde de fyra företagen.

Men miljonerna i ombudsarvode delades inte lika.

– Det mesta gick till advokaterna, därför att de gjorde merparten av arbetet, säger Ulf Nordström.

Antalet dagar i Arbetsdomstolen var rekordmånga, 10–12 stycken, han minns inte exakta antalet.

– Det var nog den längsta huvudförhandlingen någonsin i Arbetsdomstolen, vi hade två, tre huvudförhandlingsdagar i veckan under några höstmånader 2012, säger ett av ombuden advokat Robert Strömberg.

Dessutom tog målet dubbelt så lång tid som normalt, två år och åtta månader.

Elektrikerförbundet lämnade in stämningsansökningarna i februari 2010 och domen kom först i slutet av oktober 2012.

Om det hade blivit tvärtom, att Elektrikerförbundet hade vunnit målet om kontrollavgifter, hade EIO självt stått för förbundets rättegångskostnader. De fyra instämda medlemsföretagen hade inte behövt ta någon del av rättegångskostnaderna.

– Det var en så principiellt viktig fråga för alla medlemsföretag inom EIO, säger Ulf Nordström.

Svensk Handels förhandlingschef Mattias Dahl tycker att det blivit vanligare att advokater kommer in som ombud i Arbetsdomstolen, särskilt i överklagade mål från tingsrätterna. I A-målen där stora, principiellt viktiga frågor står på spel företräds oftast parterna av sina egna jurister.

– Det kostar mindre, advokater är mycket dyrare. Men det är också helt tveklöst så att de skickligaste arbetsrättsjuristerna finns på arbetsgivarorganisationerna eller LO-TCO Rättsskydd, säger Mattias Dahl.

Han menar att det inte är något skryt utan bara ett konstaterande.

– Vill du arbeta med arbetsrätt ska du jobba på en organisation. Och det behövs inte många samtal till en advokat innan ett företags avgift till oss har betalat sig.

Så mycket fick de vinnande advokaterna

Lag & Avtal har gått igenom alla Arbetsdomstolens domar 2012. I hälften av dem dömde domstolen att den förlorande parten skulle stå för vinnarens rättegångskostnader och betala notan för motpartens juridiska hjälp. I 14 fall höll sig vinnarna med advokater, alternativt fristående jurister, nio av dem företrädde arbetstagare och resterande fem företrädde arbetsgivare. Advokater fick de absolut högsta arvodena, men också flera låga.

3 800 000 Kr: Elektrikerförbundet förlorade en kollektivavtalstvist mot EIO och fyra företag och får stå för ombuds­arvodet där merparten gick till advokaterna Robert Strömberg och Jens Tillqvist, Advokatfirman Cederquist, AD 74/12.

816 020 Kr: Byggnads förlorade mål om brott mot förtroende­mannalagen mot Sveriges Bygg­industrier och Värmdö Bygg­entreprenader AB och får stå för ombudsarvodet till advokat Anders Elmér, AD 90/12.

297 000 Kr: Unionen förlorade uppsägningsmål mot Brandmännens Riksförbund och får stå för ombudsarvodet till arbetsrättsjuristen Eric Hietala, HH Arbetsrätt AB i Uddevalla, AD 11/12.

121 500 Kr: Kraftö AB förlorade mål om förhandlingsskyldighet mot Naturvetarna och får stå för ombudsarvodet till advokat Birgitta Lind, AD 2/12.

85 000 Kr: Arbetsdomstolen undanröjer en tredskodom. P.S. i Örebro får stå för Byggnads ombudsarvode till advokat Sven Erfors, DLA Nordic, AD 22/12.

65 000 Kr: En person i ett mål om bland annat lönefordran ska visserligen få en summa pengar av motparten, ett bolag, men ska ändå stå för bolagets ombudsarvode till advokat Ulrika Runelöv, Elmzell Advokatbyrå, AD 34/12.

60 500 Kr: En person utan ombud förlorade ett anställningsskyddsmål mot en annan person och får stå för den personens ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Mats El Kott, AD 61/12.

42 400 Kr: Plåtkonsult Sverige AB i konkurs sökte återvinna ett mål där det blivit en tredskodom, men uteblev igen och får därför betala vad Byggnads begärt, däribland ombudsarvodet till advokat Emil Ödling, på advokatfirman DLA Nordic KB, AD 12/12.

33 012 Kr: AB Stockmos Fruktindustrier förlorade ett mål om ogiltigförklaring av uppsägning mot en person i Bromma och får stå för ombudsarvodet till advokat Per Arnstedt, AD 30/12.

30 102 Kr: Arbetsgivaren, en person i Bromma, förlorade ett mål om skadestånd på grund av uppsägning mot en person i Knivsta och får stå för ombudsarvodet till advokat Conny Engstrand för hans biträde enligt rättshjälpslagen. AD 44/12

29 400 Kr: Norrlands Entreprenörsgymnasium i Luleå AB förlorade uppsägningsmål mot ”Facebook­rektorn” och får stå för ombudsarvodet till advokat Toivo Öhman, AD 25/12.

11 250 Kr: En fotbollsspelare förlorade mot Vasalunds Idrottsförening och får stå för ombudsarvodet till advokat Lars Nilsson, ENN Advokatbyrå HB, AD 20/12.

7 531 Kr: Norrköpings kommun förlorade ett mål om ett interimistiskt beslut enligt Las mot en person och får stå för ombudsarvodet till jur kand Johan Levin, Advokatbolaget Wallin & Söderberg, AD 37/12.

3 013 Kr: Zooab i Malmö AB förlorade ett överklagat interimistiskt tingsrättsbeslut till en person i Lund och ska därför betala den personens rättshjälpskostnader till advokat Gunnar Björkdal, AD 56/12.

Fotnot: Av de 14 domarna där ombudsarvodet gick till advokater var 8 B-mål, det vill säga de hade först varit i tingsrätten och sedan överklagats till Arbetsdomstolen, 6 var A-mål, de hade stämts direkt till Arbetsdomstolen.

Så mycket fick de vinnande parternas egna jurister

Lag & Avtal har gått igenom alla Arbetsdomstolens domar 2012. I 30 fall företräddes den vinnande parten av den egna organisationens jurister, i 19 av fallen var det arbetsgivarförbundens jurister som fick ta emot ombudsarvodet, i 11 var det fackförbundens. I ett av de 19 fallen hade visserligen facket vunnit talan, men yrkat på många gånger fler skadestånd än vad Arbetsdomstolen ansåg rimligt och fick därför betala motpartens rättegångskostnader.

700 000 Kr: Vänersborgs kommun förlorade en tvist om arbetstider mot Lärarförbundet och får stå för förbundets ombudsarvode till förbundsjuristerna Kirsi Piispanen och Carolina Öhrn, AD 16/12.

500 000 Kr: Kumla kommun gick med på ­Kommunals talan i ett uppsägningsmål och får stå för ombudsarvodet till förbundsjuristerna Agneta Bern och Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd, AD 42/12.

375 000 Kr: IF Metall förlorade mbl-mål om inhyrning mot Teknikarbetsgivarna och Volvo Powertrain AB och får stå för ombudsarvodet till Andreas Modig, Teknikföretagens Service AB, AD 26/12.

364 963 Kr: Sveriges Radio AB och Medieföretagen förlorade mål om en programledares anställning och får betala ombudsarvode till Stellan Gärde på LO-TCO Rättsskydd, AD 24/12.

303 750 Kr: Teaterförbundet förlorade ett mål om övertidsersättning mot Medieföretagen och AB Svensk Filmindustri och får stå för ombudsarvodet till Almegas förbundsjurist Antje Dedering, AD 29/12.

250 281 Kr: Brandmännens riksförbund förlorade tvist om arbetsskyldighet och får stå för Hörby kommuns ombudsarvode till arbetsrättschef Sophie Thörne och arbetsrättsjuristen Johanna Read Hilmarsdottir, SKL, AD 66/12.

250 000 Kr: Elektrikerförbundet förlorade mål om kollektivavtalsbrott och får stå för EIO:s och Bravida Sverige AB:s ombudsarvode till förundsjuristen Ulf Nordström på EIO, AD 59/12

230 625 Kr: Livs förlorade talan om kollektivavtalsbrott och får stå för Livsmedelsföretagens och bryggeriets ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Kristina Andersson på Li Service AB, AD 4/12.

222 000 Kr: Byggnads förlorade talan om diskriminering och får stå för VVS Företagens och IPL Skandinavien AB:s ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Tommy Larsson på VVS Företagens Service AB, AD 27/12.

214 612 Kr: Stockholms kommun förlorade avskedandemål mot Kommunal och ska stå för ombuds­arvodet till förbundsjuristen Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd, AD 36/12.

208 750 Kr: Unionen förlorade en tvist om företrädesrätt till återanställning mot IT & Telekomföretagen inom Almega och Telia Sonera Sverige AB och får stå för ombudsarvodet till Almegas arbetsrättsjurist Lars Bäckström, AD 86/12.

196 563 Kr: Siemens Industrial Turbomachinery AB förlorade uppsägningsmål mot en person i Trollhättan och får stå för ombudsarvodet till Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd, AD 53/12.

186 156 Kr: Bussarbetsgivarna och Traveller Buss AB förlorade en kollektivavtalstvist mot Kommunal och får stå för ombudsarvodet till förbundsjuristen Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd, AD 18/12.

180 000 Kr: Unionen förlorade talan om utökad arbetstid och får stå för Almega Tjänsteförbunden och Q-Park AB:s ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Roine Johansson på Almega AB, AD 9/12.

175 000 Kr: Handels förlorade uppsägningsmål mot Svensk Handel och Polarn och Pyret AB och får stå för ombudsarvodet till juristen Dennis Lager, Svensk Handel, AD 47/12.

150 350 Kr: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Västanfors-Västervålas församling förlorade avskedandemål och får stå för Kommunals ombudsarvode till förbundsjuristen Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd, AD 79/12.

142 500 Kr: GS-facket förlorade en kollektivavtalstvist om skiftarbete och får stå för sågverkets ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Kajsa Fällström Isaksson på Arbio AB, AD 8/12.

126 000 Kr: Seko vann visserligen talan om kollektivavtalsbrott men fick bara 14 procent av det yrkade allmänna skadeståndet och får därför stå för SJ AB:s ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Lars Bäckström på Almega AB, AD 31/12.

120 000 Kr: Sveriges Ingenjörer förlorade talan om skadestånd i ett uppsägningsmål mot Teknikföretagen och KNT Precision Grinding AB och får stå för ombudsarvodet till jur kand Per Dalekant på Teknikföretagen, AD 5/12.

118 800 Kr: Officersförbundet förlorade uppsägningstvist mot Försvarsmakten och får stå för ombudsarvodet till förste försvarsjuristen Gunnar Jonasson, AD 67/12.

115 000 Kr: Sveriges Television förlorade mbl-mål mot Musikerförbundet och får stå för ombudsarvodet till Lena Isenstam, LO-TCO Rättsskydd, AD 57/12.

110 000 Kr: Handels förlorade mål om företrädesrätt mot Svensk Handel och Kicks Kosmetikkedjan AB och får stå för ombudsarvodet till Svensk Handels jurist Mattias Dahl, AD 41/12.

105 000 Kr: Handels förlorade uppsägningsmål mot KFO och Coop Butiker & Stormarknader AB och får stå för ombudsarvodet till förbundsjuristen Sven Rosqvist KFO, AD 51/12.

100 000 Kr: Unionen förlorade ett avskedandemål mot Brukarkollektivet JAG och KFO och får stå för ombudsarvodet till förbundsjuristen Sven Rosqvist på KFO, AD 40/12.

50 000 Kr: DoCoat Research AB i konkurs förlorade ett avskedandemål och får stå för IF Metalls och en persons ombudsarvode, AD 70/12.

40 000 Kr: Sverige Farmacevtförbund förlorade tvist om förläggning av semesterledighet och får stå för Almega Tjänsteförbundens och Apoteket AB:s ombudsarvode till chefsjurist Jonas Stenmo, Almega AB, AD 65/12.

32 000 Kr: Färgelanda kommun medgav talan i ett avskedandemål och får stå för Visions ombudsarvode till förbundsjuristen Mikael Ruukel, AD 6/12.

30 000 Kr: Sex säljare förlorade ett mål om lönefordran och får stå för Handelsbolaget Svenska Dagbladets AB & Co ombudsarvode till Almegas jurist Roine Johansson, AD 1/12.

23 400 Kr: En person (utan ombud) förlorade ett preskriptionsmål och ska därför stå för Eksjö kommuns ombudsarvode till arbetsrättsjuristen Tommy Larsson, SKL, AD 38/12.

6 900 Kr: En person försökte återvinna en tredskodom men kom inte till AD den här gången heller och får därför stå för Hotell- och restaurangfackets ombudskostnad till förbundsjurist Eva-Lotta Ramberg, AD 63/12.

Fotnot: Av dessa 30 domar där ombudsarvodet gick till förbundsjurister var de allra flesta A-mål, det vill säga att de stämts direkt till Arbetsdomstolen. Fyra av dem var B-mål, det vill säga de hade först varit i tingsrätt och sedan överklagats till Arbetsdomstolen.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer