DO: Relativt många anmälningar

2015-11-18 23:00 Anna Wahlgren  

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inget pågående fall i domstol som gäller diskriminering i arbetslivet av personer med neuropsykiatriska diagnoser.– Det kommer dock in relativt många anmälningar till DO om diskriminering i arbetslivet som rör funktionsnedsättning, säger Annika Höög, biträdande chef på arbetslivsenheten.

Hittills i år har DO fått in cirka 450 anmälningar om diskriminering i arbetslivet, ungefär 70 av dem gäller funktionsnedsättning. Det är ungefär lika många anmälningar som under motsvarande tid 2014. En del av anmälningarna gäller neuropsykiatriska diagnoser som adhd och Aspbergers syndrom.

– DO har ännu inte drivit något sådant fall i Arbetsdomstolen. Vi registrerar inte vilken slags funktionsnedsättning en anmälare har. Därför kan vi inte göra en sökning i vårt diarium efter vilka anmälningar som gäller till exempel neuropsykiatriska diagnoser.

I första hand är det facket som driver diskrimineringsärenden.

– Om det kommer in en anmälan om diskriminering till DO och det visar sig att anmälaren är med i facket så skickas anmälan dit och ärendet avslutas hos DO. Facket har förstahandsrätt att företräda medlemmar som blivit diskriminerade. Om facket inte företräder kan anmälaren göra en ny anmälan till DO som då gör en bedömning av om vi ska utreda anmälan eller inte.

I en anställningssituation finns inget förbud mot att ställa frågan om en person har funktionsnedsättningar.

– Däremot bör man tänka efter varför man ställer frågan. En arbetsgivare är skyldig att vidta åtgärder för att en anställd med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med andra. Det kan till exempel handla om arbetstider och arbetsmetoder. Om en arbetsgivare inte vidtar en skälig anpassningsåtgärd kan det vara diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det kan innebära att en arbetsgivare måste betala diskrimineringsersättning.

Specialintressen och ångest: om diagnoser

Adhd

Svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och över­aktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.

Add

Adhd utan hyperaktivitet. Tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.

Aspergers syndrom

Problem i relation till andra människor. Socialt umgänge är för många en påfrestande ansträngning. Andra typiska drag är specialintressen, annorlunda språkhantering och svårigheter med snabba förändringar. Många utvecklar psykiatriska symptom som ångest, tvångstankar, depressioner eller fobier.

Källa: Attention

Så säger lagen

Enligt diskrimineringslagen får anställda eller arbetssökande inte diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. Till funktionsnedsättning hör neuropsykiatriska diagnoser som adhd och Aspergers syndrom.

Lagen avser såväl direkt som indirekt diskriminering, det vill säga att någon missgynnas genom en bestämmelse eller ett kriterium som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna den med funktionsnedsättning.

5%

Ungefär så många skolbarn i Sverige har adhd, och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder. Antalet personer som får diagnosen adhd har ökat på senare år. Ett viktigt skäl är att kunskapen på området har utvecklats inom psykiatrin.

Källa: Socialstyrelsen

350 000

I framtiden kan så många människor på arbetsmarknaden ha adhd.

Räkneexempel:

Det bor drygt 9,5 miljoner människor i Sverige. År 2014 var cirka 74 procent av befolkningen i arbetsför ålder, det vill säga 15-74 år (internationell standard). I framtiden kommer alltså cirka 350 000 människor som är tillgängliga för arbetsmarknaden att ha adhd.

Anna Wahlgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer