EU-dom utmanar den svenska processrätten

2021-12-22 17:15 Erik Sinander  
Samtliga dömande justitieråd i Högsta domstolen anser att EU-domstolens dom i flera avseenden utmanar den svenska processrätten. Foto: Sofia Tanaka/TT

DISKRIMINERING. Eftersom det orena medgivande som EU-domstolen underkände i en uppmärksammad dom i våras hade rättats av det svarande flygbolaget avslogs DO:s överklagande. I ett tillägg till sin dom konstaterade dock HD att EU-domstolens dom utmanar den svenska diskrimineringsprocessrätten och att det är frågor som den svenska lagstiftaren bör hantera.

I våras fastslog EU-domstolens stora avdelning att det inte är förenligt med EU-rätten att tillåta en svarande att göra ett ”orent medgivande” i diskrimineringsmål

Läs vidare: Kommentar om EU-domstolens dom

Bakgrunden till EU-domstolens avgörande var en fråga som svenska Högsta domstolen (HD) ställt med anledning av en diskrimineringstvist mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och flygbolaget Braathens. I det aktuella fallet hade en flygpassagerare nekats ombordstigning på ett flygplan.

Passageraren menade att han därmed hade diskriminerats på grund av sin etnicitet. DO yrkade på 10 000 kronor i diskrimineringsersättning. Det beloppet medgav flygbolaget, men inte som diskrimineringsersättning utan som ”goodwillersättning”. I sitt medgivande förklarade flygbolaget vidare att det inte kunde vitsorda att diskriminering skett.

Därefter meddelade tingsrätten dom utan sakprövning i enlighet med reglerna i den svenska rättegångsbalken, trots att DO hade gjort invändningar. Enligt DO skulle den påstått diskriminerade ha rätt att få diskrimineringsfrågan prövad. EU-domstolen delade i sin dom den bedömningen, vilket HD var tvungen att förhålla sig till i sitt slutliga avgörande av saken som meddelades den 21 december.

Av HD:s dom följer att flygbolaget efter EU-domstolens dom har gjort ett sådant vitsordande som avses i EU-domstolens domslut. Trots att DO inte var nöjd heller med denna rättelse av medgivandet fastslog HD att flygbolaget gjort ”ett sådant kategoriskt och reservationslöst vitsordande som avses i EU-domstolens dom”. Med den motiveringen avslog HD DO:s överklagande.

Till sin dom bifogade HD ett särskilt yttrande. I detta särskilda yttrande framförde samtliga dömande justitieråd att EU-domstolens dom i flera avseenden utmanar den svenska processrätten och att det därför finns anledning för lagstiftaren att se över de frågorna.

Fakta i målet

Dom: Högsta domstolens beslut den 21 december 2021 i mål nr Ö 2348-18.

Mål: Ö-2348-18

Parter: DO mot Braathens

Saken: Diskriminering

Sammansättning: 5

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer