Extra uppsägningstid avgörs i EU-domstolen

2016-12-15 00:00 Calle von Scheele  

EU-direktiv. Fyra äldre arbetstagare förlorade sin förlängda uppsägningstid och sex månadslöner efter en företagsöverlåtelse. Nu ska EU-domstolen avgöra om det var rätt.

Unionen lämnade in två stämningsansökningar i Arbetsdomstolen för fyra år sedan, när fyra äldre tjänstemän sades upp. I det aktuella avtalet mellan Unionen och Almega får den som fyllt 55 och arbetat sammanhängande hos arbetsgivaren i tio år sin uppsägningstid förlängd till tolv månader.

Syftet med EU:s överlåtelsedirektiv och § 6 i Las är att arbetstagarnas anställningsvillkor inte ska försämras vid övergång av verksamhet.

– Hos både överlåtaren och den nya arbetsgivaren fanns liknande villkor. Som vi ser det hamnade arbets­tagarna i ett sämre läge, trots att det inte får ske när det som här endast beror på övergången, säger David Hellman, jurist på Unionen.

Om uppsägningen hade skett under det första året hos nya arbetsgivaren vore det glasklart. Då skulle villkoren i avtalet hos överlåtaren ha gällt fullt ut hos den nya arbetsgivaren. Men tvisten uppstod eftersom det hade gått mer än ett år. Enligt Almega ska då den nya arbetsgivarens avtal gälla och anställningstiden börja räknas från det datum då överlåtelsen trädde i kraft.

– Konsekvenserna blir orimliga. I så fall är det bara för arbetsgivaren att vänta ett år och en dag för att slippa betala sex månaders extra uppsägningslön, säger David Hellman.

EU-domstolen har tidigare slagit fast att den som förvärvar är skyldig att ta hänsyn till tidigare anställningstid vid beräkning av ekonomiska rättigheter.

Arbetsdomstolen tycker att frågan om tjänstemännens uppsägningslön är knivig och vill ha ett klarläggande från EU-domstolen. AD var inte enig i sin begäran, två arbetsgivarleda­möter anmälde avvikande mening.

I februari kommer EU-domstolens generaladvokat med ett icke bindande förslag till dom. Någon månad senare väntas avgörandet.

Calle von Scheele

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt