Fel att ta med 21 kunder till nya verksamheten

2017-06-29 00:00  

En redovisningskonsult hade efter avslutad anställning fortsatt att arbeta med 21 av sin tidigare arbetsgivares kunder. Han bröt därmed mot konkurrensklausulen i sitt anställningsavtal.

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) överklagade en tingsrättsdom i en tvist med en före detta anställd om skadestånd enligt konkurrensklausuler.

En redovisningskonsult anställdes i juni 2008 på bolagets kontor i Lund. I samband med anställningen överlät konsulten sin rörelse inklusive kundstock till PwC. I både anställnings­avtalet och överlåtelseavtalet fanns konkurrensklausuler med olika utformning och tidsbegränsningar.

Konkurrensklausulen i överlåtelseavtalet gällde i ett par år. En kort tid efter att den upphört slutade konsulten och gick till egen verksamhet. Då tog han med sig 21 av bolagets kunder, varav en stor del var kunder som han fört över till bolaget vid sin anställning.

Arbetsdomstolen skulle ta ställning till frågan om konkurrensklausulen i anställningsavtalet var oskälig enligt paragraf 38 i avtalslagen.

BOLAGET: PwC yrkade att tingsrättens bedömning av konkurrensklausulen som oskälig skulle ändras av Arbetsdomstolen.

REDOVISNINGSKONSULTEN: Mannen bestred ändring av tingsrättens dom.

Arbetsdomstolen: Arbetsdom­stolen prövade konkurrensklausulens giltighet mot paragraf 38 i avtalslagen. Enligt paragrafen är en konkurrensklausul i anställningsavtal inte bindande längre än vad som kan anses skäligt.

Syftet med klausulen var att skydda PwC mot att fråntas kunder. Det var ett berättigat skydd, enligt Arbetsdomstolen. Eftersom bolaget hade betalat redovisningskonsulten för att få överta dennes uppdrag är intresset av skydd mot att just den anställde fråntar firman kunder än starkare.

Domstolen konstaterar att konkurrensklausulen enbart hindrade redovisningskonsulten att arbeta med de kunder som var knutna till kontoret i Lund sedan han hade slutat på PwC. Inget hindrade honom från att ta anställning hos en konkurrent eller öppna egen verksamhet med nya kunder. Lund ligger i en storstadsregion. Därför torde mannen inte ha några nämnvärda svårigheter att försörja sig som redovisningskonsult, trots konkurrensklausulen.

DOMSLUT

Redovisningskonsulten ska ersätta PwC med ett belopp som motsvarar 50 procent av erhållet arvode för de 21 kunder som han fortsatt att arbeta med. Arbetsdom­stolen förpliktigar honom att betala 673 000 kronor i ersättning.

Han ska också betala PwC:s rättegångskostnader i både tingsrätten och Arbetsdomstolen på sammanlagt 680 367 kronor.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer