Fjällhotell stäms för trakasserier

2021-01-12 15:29 Mattias Croneborg  

Ett företaget som bedriver hotellverksamhet i Lappland stäms av Unionen för att trakasserat två anställda och avslutat deras anställningar utan att ha betalat avtalade löner och ersättningar.

Unionen yrkar på allmänt skadestånd på 50 000 kronor vardera för medlemmarna för kollektivavtalsbrott. Förbundet yrkar även på allmänt skadestånd för att företaget ska ha brutit mot kvittningslagen. Därtill yrkar förbundet på ersättningar för uteblivna löner, övertidsersättning, semesterersättning och avgångsvederlag. Förbundet yrkar även på allmänt skadestånd för egen räkning med 75 000 kronor för kollektivavtalsbrott. Förbundet yrkar på ersättning för rättegångskostnader.

De två medarbetarna anställdes som hotellchefer hösten 2019. Enligt stämningsansökan stod det ganska snart klart för medarbetarna att hotellet sköttes mycket bristfälligt. Löner och leverantörsfakturor betalades inte, det saknades struktur kring rumsbokningar och planering av events. Företrädarna för hotellet ska ha uppträtt berusat på arbetsplatsen. De två medarbetarna fick i stort sett styra upp hela verksamheten för att det ens skulle vara möjligt att öppna hotellet för säsongen.

Enligt Unionen ska medarbetarna ha arbetat hårt för att göra det bästa av situationen men att de ganska snart motarbetades av ställföreträdarna för bolaget. När medarbetarna sade ifrån angående hur ställföreträdarna behandlade övrig personal, genom att exempelvis inte betala ut löner blev situationen värre.

Företrädarna för hotellet ska ha kränkt medarbetarna, en av kränkningarna ska ha varit av sexuell karaktär. I mars 2020 träffade medarbetarna en skriftlig överenskommelse med bolaget om att avsluta deras anställningar samma dag.

Men enligt förbundet ska bolaget inte ha inte betalat ut korrekta löner och avgångsvederlag. Bolaget har också ställt en motfordran som förbundet bestrider.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen