Förbjudet att spara kränkande uppgifter

2015-05-20 23:00 Anna Hjorth  

Arbetsgivare som vill att personalen, eller de som söker jobb, ska göra personlighetstester måste främst hålla koll på personuppgiftslagen, Pul.

Någon annan lagstiftning än Pul för att skydda den personliga integriteten finns inte, förklarar Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen.

På Datainspektionen funderar man just nu på att göra en bred granskning av hur personuppgifter behandlas i samband med rekrytering, berättar Katarina Högquist.

Hon har hjälpt Lag & Avtal att reda ut vad som är tillåtet och vad arbetsgivaren måste tänka på när det gäller personlighetstester.

1. Vilka lagar är det som styr?

Svar: I Sverige saknas det regler för personlighetstester i arbetslivet. Men om man använder datorer och det går att knyta resultat till en viss person så är det Pul som gäller. Likaså om resultatet behandlas automatiskt. Lagen reglerar vilka uppgifter som får sparas elektroniskt, hur det får gå till och hur länge uppgifterna får sparas innan de måste gallras.

2. Betyder det att arbetsgivare får göra hur som helst så länge de följer Pul?

Svar: Nej. Enligt Pul får man exempelvis inte gå bakom ryggen på de anställda eller sökande.

Vi har tidigare tittat på hur rekryteringsföretag får behandla resultat från personlighetstester. Och där är begreppet samtycke viktigt. Uppgifterna får bara behandlas med den sökandes samtycke och han eller hon måste ha fått information om hur resultatet används. Samtidigt har vi också sagt att samtycke är svårt att få till i arbetslivet. Frivilligheten finns inte riktigt, så det kan vara problematiskt.

3. Vad får en ­arbetsgivare inte skriva om en anställd eller arbets­sökande?

Svar: Det är svårt att ge något konkret exempel. Men att spara direkt kränkande uppgifter om någon är naturligtvis inte okej. Som att personen har misslyckats på sin senaste tjänst, det är inte i linje med god sed på arbetsmarknaden. Det går att dra en parallell med skolan, där vi har sagt att det inte är tillåtet att skriva att en elev är slö, slapp och likgiltig. Så får man inte heller skriva eller uttrycka sig om en arbetstagare, det är kränkande.

4. Hur länge får uppgifterna sparas?

Svar: Personuppgifter måste gallras efter en tid. Arbetsgivaren måste redan från början ta ställning till hur länge uppgifterna ska finnas kvar och sedan se till att de gallras. Pul säger att man måste göra en bedömning av vad som är lämpligt. Men ofta har arbetsgivarna inte ens tänkt på detta. När de börjar tänka i de här banorna har man kommit en bit på väg.

Kommunen frågade om sexliv

* Datainspektionen hade fått in klagomål på hur en kommun registrerat uppgifter om personers arbetsförmåga. Vid en granskning visade det sig att man saknade rutiner och det fanns risk att onödigt närgångna uppgifter registrerades.

* Det handlade om att kommunen tvingat anställda till personlighetstester med frågor om bland sexliv, religion och ekonomiska problem. Testerna utfördes av ett externt företag och låg till grund för bedömning av de anställdas arbetsförmåga.

* Datainspektionen konstaterade att kommunen fick registrera uppgifter från bedömningarna, men kritiserade de bristande rutinerna.

Datainspektionens beslut 2013-05-31, dnr 1492-2012.

 

Checklista för arbetsgivare 

 

Anna Hjorth

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna