Första facket med egen funktion för visselblåsare

2016-03-30 23:00 Lena Gunnars  

Larm. Efter skandalen bygger Kommunal som första fackförbund nu upp en visselblåsarfunktion.– Vi vill skapa flera vägar för att kunna larma om miss­förhållanden, säger Lena Andersson på Kommunals administrativa enhet.

Avslöjandena om att Kommunals medlemmars pengar gått till oansvarig och vidlyftig representation har lett till att förbundet nu ska bygga upp en visselblåsarfunktion. Förbundet vill skapa flera vägar för att kunna larma om eventuella missförhållanden.

Sedan länge har möjligheten funnits att tipsa förbundets tidning Kommunalarbetaren om missförhållanden och liknande. Tidningen har en självständig roll med uppdraget att kritiskt granska förbundets verksamhet.

– Det ena behöver inte utesluta det andra. Visserblåsarfunktionen är en väg. Dessutom kanske alla inte känner sig bekväma med att kontakta en journalist. Då är det bra om det finns andra sätt att larma, säger Lena Andersson.

Hon är enhetschef på administrativa enheten på Kommunal och den som håller i trådarna när den nya funktionen ska byggas upp.

Än så länge har förbundet bara hunnit till förstudien i arbetet med inrättandet.

– Vi diskuterar policyfrågan och vilka krav vi ska ställa på en visselblåsarfunktion. Liksom hur vi kan garantera anonymitet, hur vi ska kommunicera kring funktionen, hur organisationen hos oss bör se ut och vem som ska ta hand om tipsen. Detta måste vi ha klart innan vi handlar upp tjänsten, säger Lena Andersson, enhetschef på administrativa enheten på Kommunal.

Planen är att Kommunal ska vara klara med arbetet senast i maj.

Ny lag kommer nästa år

Regeringen föreslår att en ny lag införs om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Den nya lagen innebär bland annat att arbetstagare, som i strid med den nya lagen utsätts för repressalier av arbetsgivaren, ska ha rätt till skadestånd. Skyddet ska också omfatta inhyrda som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet. Regeringen föreslår att lagen ska vara tvingande till arbetstagarens fördel.

Enligt förslaget bör ett externt larm föregås av ett internt. Men det kan vara befogat att arbetstagaren slår larm externt, även i andra fall än när arbetsgivaren inte har vidtagit åtgärder trots ett internt larm. Därför bör en mer allmän regel som innebär att arbetstagaren kan ha be­fogad anledning att slå larm externt införas, anser reger­ingen.

Regeringen vill att den nya lagen ska börja gälla från den 1 januari 2017.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer