Gravid frisör fick skadestånd

2015-03-25 23:00 Ann Norrby  
Uppsägningen av frisören motiverades med salongen förlorade pengar därför att hon inte gjorde alla behandlingar som kunderna kunde få. Men i själva verket var anledningen att hon var gravid. Foto: Juice/REX

Det var inte vad frisören gjorde eller inte som ledde till att hon blev uppsagd. Utan hon blev av med jobbet därför att hon var gravid.

Frisören anställdes våren 2010 av salongen. Hösten 2012 blev hon gravid och berättade detta för salongens ägare. I början av året därpå blev hon uppsagd.

Salongen hävdade att uppsägningen berodde på arbetsbrist som hade uppkommit på grund av att frisören inte längre utförde alla behandlingar som kunderna erbjöds.

Handels: Arbetsbristen var fingerad, frisören hade inte slutat att göra behandlingar eller misskött sig på något annat sätt. Uppsägningen berodde i stället på frisörens graviditet. Därför stred uppsägningen mot såväl anställningsskyddslagens krav på saklig grund, diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen som missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Dessutom skulle frisören och förbundet ha underrättats i förväg om uppsägningen.

Frisören ska få 360 000 kronor i allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning plus allmänt skadestånd för bristen på underrättelse. Det sistnämnda ska också förbundet få allmänt skadestånd för.

Arbetsgivarparterna: Uppsägningen gjordes på grund av arbetsbrist. Frisören utförde inte längre alla behandlingar som kunderna kunde få och hon avbokade kunder. Därför minskade kundunderlaget och salongens ekonomi blev lidande så att arbetsbrist uppkom.

Uppsägningen hade inget samband med frisörens graviditet. Salongen har varken brutit mot diskrimineringslagen eller föräldraledighetslagen. Eftersom det var fråga om en arbetsbristuppsägning behövde inte salongen underrätta den uppsagda eller hennes fackförbund i förväg om uppsägningen.

Arbetsdomstolen: Arbetsgivarparterna har inte bevisat sina påståenden om frisörens handlande. Inte heller har arbetsgivarparterna lagt fram några bevis för att salongen gått sämre ekonomiskt. Ingenting styrker att uppsägningen gjordes på grund av arbetsbrist.

Uppsägningen gjordes i stället på grund av frisörens graviditet, alltså personliga skäl. Graviditet är ingen saklig grund för uppsägning och salongen bröt därmed mot anställningsskyddslagen. Dessutom blev hon genom uppsägningen diskriminerad och missgynnad. Dessutom skulle frisören och hennes fackförbund ha fått veta i förväg att hon skulle bli uppsagd.

Domslut: Frisören får sammanlagt 130 000 kronor i allmänt skadestånd och diskrimineringsersättning. Handels får 10 000 kronor i allmänt skadestånd därför att salongen inte varslade om uppsägningen. Arbetsgivarparterna ska också betala förbundets rättegångskostnader på 132 896 kronor.

Parternas kommentarer

”Problem för småföretagare inom kvinnodominerade branscher”

Thomas Francke, ­Francke Consulting AB: Domen tydliggör de problem som finns för småföretagare inom kvinnodominerande branscher; möjligheten att som arbetsgivare kunna reagera och agera när en gravid arbetstagare inte fullgör sina arbetsuppgifter. Domstolen har valt att sätta en större tilltro till de berättelser som lämnats av kärandepartens vittnen framför den skriftliga bevisningen som svarandeparten presenterat.

I ljuset av det är domen föga förvånande.

”Så låga skadestånd är inte avskräckande”

Bo Villner, LO-TCO Rättsskydd: Domslutet blev som vi väntat oss. Vittnena bekräftade den uppsagdas beskrivning av skälen till varför frisören fick sluta. Men det är förvånande att skadeståndet blev så lågt med tanke på att arbetsgivaren brutit mot tre olika lagar. Det är inte avskräckande med så låga belopp.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer