Håll koll på riskbruket - det lönar sig för alla

2008-12-18 09:20 Ann Norrby  

Steget före missbruk är riskbruk. Upptäcks riskbruket av alkohol i tid, kan det förhindra både olycksfall och ohälsa. -En räddning för den enskilda och en stor vinst för arbetsplatsen, menar Ulric Hermansson.

Ulric Hermansson har i flera år arbetat med att få fram metoder för att tidigt hitta dem som är i riskzonen på grund av sina alkoholvanor. Han är medicine doktor och socionom och även projektledare för Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt.

-Erfarenheten visar att en medarbetare kan dricka för mycket i tio år innan arbetskamraterna märker det. Det tar oftast ännu längre tid för chefen att upptäcka det och kanske upp till tjugo år innan medarbetaren erbjuds hjälp, säger Ulric Hermansson.

En missbrukare riskerar först och främst sin egen hälsa. Men han eller hon kan även påverka andras hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Och genom sin lägre produktivitet och ökade frånvaro också verksamhetens lönsamhet.
Därför vinner alla på att redan riskbruket upptäcks.

De undersökningar som har genomförts på arbetsplatser inom den privata och offentliga sektorn visar att ungefär 15 procent av de anställda i genomsnitt är riskbrukare.

Den modell som används i riskbruksprojektet har visat sig vara mer framgångsrik än information och slumpmässiga alkoholkontroller.

Modellen består av ett frågeformulär med tio frågor, framtagna av who, och ett blodprov som följs av en kort rådgivning. Undersökningen, som är frivillig, görs av företagshälsovården samtidigt som en vanlig hälsoundersökning.

- Det är viktigt att frågorna om alkoholvanor och blodprovet erbjuds i samband med frågor och provtagning för andra livsstilsfrågor, säger Ulric Hermansson.

Effekten av riskbruksmetoden är att minst en av åtta minskar sitt drickande till riskfri nivå.

- Det är dock en metod bland många, men en av de mest effektiva, säger Ulric Hermansson.

Återkopplingen efter undersökningen ska vara kort, 5 till 15 minuters rådgivning till de enskilda.
Ungefär hälften brukar vara nöjda med detta. Resten vill ha - och blir erbjudna - ytterligare rådgivning.

Hittills har ungefär hälften eller 5 000 av de anställda inom företagshälsovården i Sverige fått information eller utbildning i riskbruksmetoden.

På de arbetsplatser där den används leder den ofta till att företagets alkoholpolicy börjar diskuteras och senare revideras:

-Kanske bestämmer man att bjuda på högst ett eller två glas vin på firmafesten eller att inte ha after work lika ofta som tidigare, säger Ulric Hermansson.

Han understryker att riskbruksmetoden bara ska ses som en del i ett system där det också måste finnas andra delar som information, arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar, träning av chefer att våga agera i tid, alkolås och rehabiliteringsinsatser.

-Och det är inte fråga om en engångsinsats, utan ett evigt pågående malande arbete, säger Ulric Hermansson.

Fakta

Tio frågor för bättre koll
1. Hur ofta dricker du alkohol?
2. Hur många standardglas (= 1 glas vin, 1 liten starköl eller motsvarande) dricker du en typisk dag då du dricker alkohol?
3. Hur ofta dricker du sex standardglas eller mer vid samma tillfälle?
4. Hur ofta under det senaste året har du ?
? inte kunnat sluta dricka sedan du börjat?
5. ? låtit bli att göra något som du borde för att du drack?
6. ? behövt en "drink" på morgonen efter mycket drickande dagen innan?
7. ? haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av ditt drickande?
8. ? druckit så att du dagen efter inte kommit ihåg vad du sagt eller gjort?
9. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?
10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över ditt drickande eller antytt att du borde minska på det.

Källa: Alcohol Use Disorders Indentification test, WHO

Mer fakta

Riskabelt drickande
Riskbruk: Med riskbruk av alkohol menas 14 eller fler glas vin eller små starkölsflaskor per vecka för män, för kvinnor 9 eller fler. Allt berusningsdrickande - 5 eller fler glas vin för män och 4 eller fler för kvinnor vid ett tillfälle - räknas också som riskabelt.

Läs mer: www.fhi.se
Alkoholförebyggande insatser i arbetslivet, skrift från
Folkhälsoinstitutet.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer